Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 5)Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 5)

Xem lại Đề kiểm tra Học kì 1 11 (Đề 5)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án C

Lời giải:

Quảng cáo

Ta biết rằng phép tịnh tiến theo vectơ v biến điểm M(x;y) thành điểm M’(x’;y’) với:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 2: Đáp án A

Lời giải:

Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến (d) thành chính nó thì vectơ v phải có giá song song với đường thẳng (d).

Nhận xét rằng đường thẳng (d) có vectơ chỉ phương a (2;3)

Do đó, chúng ta chọn đáp án A.

Quảng cáo

Câu 3: Đáp án B

Lời giải:

Chuyển phương trình đường thẳng (d) về dạng tổng quát: (d):3x-2y-1=0

Mỗi điểm M’(x;y) ∈ (d') là ảnh của 1 điểm M(xo;yo) ∈ (d) qua phép đối xứng trục Oy, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

⇔ 3x + 2y + 1 = 0 (*)

Phương trình (*) chính là phương trình của (d’).

Câu 4: Đáp án D

Câu 5: Đáp án A

Lời giải:

Ta có không gian mẫu là: Ω = {(i;j),1 ≤i,j ≤ 6} có 36 phần tử.

Biến cố A được mô tả:

A={(4;6),(5;5),(5;6),(6;4),(6;5),(6;6)} có 6 phần tử.

=> P(A)= 6/36 = 1/6

Quảng cáo

Câu 6: Đáp án B

Lời giải:

Ta biến đổi:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

=> q = 384/192 = 2 => u1 = 6

Vậy cấp số nhân (un) có u1 = 6 và q=2.

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2:

Lời giải:

Điều kiện cosx ≠ 0 ⇔ x ≠ π/2 + kπ k∈ Z

Đặt Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

điều kiện |t| ≥ 4 suy ra

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Khi đó, phương trình (1) có dạng: t2-4+mt-3=0 ⇔ f(t)=t2+mt-7=0 (1)

Phương trình có nghiệm thuộc (O; π/2) ⇔ (1) có nghiệm thỏa mãn t ≥ 4

(1)có 1 nghiệm t ≥ 4

⇔ af(4) ≤ 0 ⇔ 9 +4m ≤ 0 ⇔ m ≤ -9/4

Bài 3:

Lời giải:

Đặt E={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} .Ta có thể lựa chọn 1 trong 2 cách trình bày sau:

Một số 5 chữ số được ký hiệu: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án a1≠0.Ta có:

a1 được chọn từ E\{0} => Có 9 cách chọn.

a2,a3,a4,a5 là 1 bộ phận phân biệt được thứ tự được chọn, hình thành từ E, do đó nó là 1 chỉnh hợp 9 chập 4 => Có A94 cách chọn.

Vậy số các số gồm 5 chữ số phân biệt, hình thành từ tập E bằng:

9. A94 =27216

Bài 4:

Lời giải:

Ta có u3 = 5 ≤ (5/2)3 => đúng với n=1,2,3.

Giả sử công thức đúng với n=k,

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 5:

Lời giải:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Gọi D1 là điểm đối xứng với D qua AB

Gọi D2 là điểm đối xứng với D qua AC

Ta có chu vi tam giác DEF được cho bởi:

CVΔDEF = DE + DF + EF = D1E+D2F+EF

Vậy ΔDEF có chu vi nhỏ nhất

⇔ D1E+D2F+EF nhỏ nhất ⇔EF thuộc đường thẳng D1D2

⇔E,F theo thứ tự là giao điển của D1D2 với AB và AC.

Khi đó (CVΔDEF)Min = D1D2

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa