Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 5)Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 5)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho v (1/2;-3/2) và điểm M (-1/2;5/2). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau đây?

A.(1;-4)    B.(-1;4)    C.(0;1)    D.(0;-1)

Quảng cáo

Câu 2 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): (x-1)/2=(y-1)/3. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến (d) thành chính nó thì v phải là vectơ nào trong các trường hợp sau:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 3 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): (x-1)/2=(y-1)/3. Ảnh của đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục Oy có phương trình là:

A.3x+2y-1=0    B.3x+2y+1=0

C.3x-2y-1=0    D.3x-2y+1=0

Quảng cáo

Câu 4 (0,5 điểm)

Nghiệm của phương trình sin2x+sin22x+sin23x=2 là:

A.π/12    B.π/3    C.π/8    D.π/6

Câu 5 (0,5 điểm)

Gieo ngẫu nhiên 1 con súc sắc cân đối và đồng chất 2 lần. Xét biến cố A: “Tổng số chấm xuất hiện trong 2 lần gieo không bé hơn 10”. Giá trị của P(A) bằng:

A.1/6    B.1/4    C.1/3    D.1/2

Câu 6 (0,5 điểm)

Cho cấp số nhân (un) thỏa mãn:

u6 = 192; u7 = 384.

Số hạng đầu và công bội của cấp số nhân:

A.u1=6 và q=-2    B.u1=6 và q=2

C.u1=-6 và q=-2    D.u1=-6 và q=2

Quảng cáo

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1 điểm)

Cho ∆ABC, chứng minh rằng: tan A/2+ tan B/2+ tan C/2= (r+4R)/p, trong đó: r là bán kính đường tròn nội tiếp, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp và P là nửa chu vi của ∆ABC.

Bài 2 (1 điểm)

Cho phương trình:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Tìm m để phương trình có nghiệm thuộc (0;π/2).

Bài 3 (1 điểm)

Với 10 chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số phân biệt.

Bài 4 (2 điểm)

Cho dãy số (un) xác định như sau:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Chứng minh rằng un ≤(5/2)n,∀n∈N^*.

Bài 5 (2 điểm)

Cho ∆ABC nhọn, D là điểm cố định trên BC. Tìm 2 điểm E,F theo thứ tự thuộc AB và AC sao cho ∆DEF có chu vi nhỏ nhất.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Học kì 1 11 (Đề 5)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa