Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 6)Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 6)

Xem lại Đề kiểm tra Học kì 1 11 (Đề 6)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án B

Lời giải:

Quảng cáo

Ta biết rằng phép tịnh tiến theo vectơ v biến điểm M(x;y) thành điểm M’(x’;y’) với:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 2: Đáp án A

Lời giải:

Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến (d) thành chính nó thì vectơ v phải có giá song song với đường thẳng (d).

Nhận xét rằng đường thẳng (d) được viết lại dưới dạng: (d) (x-3)/2 = (y-2)/(-1)

=> (d) có vectơ chỉ phương a (2;3)

Do đó, chúng ta chọn đáp án A.

Quảng cáo

Câu 3: Đáp án B

Lời giải:

Chuyển phương trình đường thẳng (d) về dạng tổng quát: (d):2x+y-7=0. Mỗi điểm M’(x;y) ∈ (d') là ảnh của 1 điểm M(xo;yo) ∈ (d) qua phép đối xứng trục Oy, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Phương trình (*) chính là phương trình của (d’).

Câu 4: Đáp án B

Câu 5: Đáp án B

Lời giải:

Ta lần lượt có:

Không gian mẫu là Ω có số phần tử là C82 (chọn 2 chiếc từ 8 chiếc)

Biến cố A: “2 chiếc được chọn được tạo thành 1 đôi” được mô tả bởi tập hợp A có phần tử là 4.

Khi đó P(A)= |A|/|Ω| = 1/7

Quảng cáo

Câu 6: Đáp án A

Lời giải:

Ta biến đổi

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy cấp số cộng (un) có u1 = 8 và d = -3

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Gọi D là chân đường phân giác trong của góc A, ta có:

SΔABC = SΔABD + SΔACD

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2:

Lời giải:

Điều kiện: 3cosx+4sinx+1≠0 (*)

Đặt t=3cosx+4sinx+1, điều kiện -4 ≤ t %le; 6, kết hợp với (*), ta được điều kiện t∈[-4;6]\{0}.

Khi đó, phương trình có dạng:

t-1 + 6/t = m ⇔ f(t) = t2 - (m-1)t + 6 = 0 (1)

Với m=6, ta được: t2- 7t+ 6=0 ⇔ t=1 hoặc t=6

Với t=1, ta được: 3cosx+4sinx+1 = 1 ⇔ 3cosx+4sinx = 0 ⇔ tanx = -3/4 = tan α ⇔ x = α + kπ

Với t=6, làm tương tự.

3cosx+4sinx+1=6 ⇔ 3cosx+4sinx=5

⇔ 3/5 cosx + 4/5 sinx = 1 ⇔ sin(x +α) = 1 ⇔ x = π/2 - α + 2kπ, k ∈ Z

Vậy với m=6 phương trình có 2 họ nghiệm.

Bài 3:

Lời giải:

Một số 5 chữ số được ký hiệu: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp ánvà a1≠0. Ta có lập luận:

Gọi B là tập các số gồm 5 chữ số phân biệt, hình thành từ E. Theo a) ta có: |B|=600.

Gọi B1 là tập các số gồm 5 chữ số phân biệt, hình thành từ E, trong đó không có chữ số 0, suy ra B1 và |B1|=P5=5!=120 số.

Khi đó là tập các số gồm 5 chữ số khác nhau, hình thành từ tập E trong đó có chữ số 0. Ta được: =|B|-|B1|=480 số.

Bài 4:

Lời giải:

Ta có

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Từ đó, bằng phương pháp quy nạp ta chứng minh được rằng Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 5:

Lời giải:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

a. Tìm tập hợp điểm D: từ giả thiết suy ra AD=AC không đổi, do đó quỹ tích các điểm D thuộc đường tròn tâm A, bán kính AC.

b. Tìm tập hợp điểm M

Ta có:∠BMC = ∠MCD + ∠MDC = 2∠MDC = 2∠BDC = ∠BAC không đổi

Vậy quỹ tích các điểm M thuộc cung tròn chứa góc A của đường tròn ngoại tiếp .

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa