Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 6)Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 6)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho v(1;-1/2) và điểm M (3/2;5/2). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau đây?

A.(-5/2;-2)    B.(5/2;2)    C.(-1/2;-3)    D.(1/2;3)

Quảng cáo

Câu 2 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): (x-3)/2=2-y. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến (d) thành chính nó thì v phải là vectơ nào trong các trường hợp sau:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 3 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d):

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Ảnh của đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục Oy có phương trình là:

A.2x-y-7=0    B.2x-y+7=0

C.2x+y-7=0    D.2x+y+7=0

Quảng cáo

Câu 4 (0,5 điểm)

Số nghiệm của phương trình cos(x/2+π/4)=0 thuộc đoạn [2π;4π] là:

A.1    B.2    C.3    D.4

Câu 5 (0,5 điểm)

Một người chọn ngẫu nhiên 2 chiếc giày từ 4 đôi giày cỡ khác nhau. Xác suất để 2 chiếc được chọn tạo thành 1 đôi là:

A.1/8    B.1/7    C.1/6    D.1/5

Câu 6 (0,5 điểm)

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Số hạng đầu và công sai của cấp số cộng là:

A.u1=8 và d=-3    B.u1=8 và d=3

C.u1=4 và d=-3    D.u1=4 và d=3

Quảng cáo

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1 điểm)

Cho ∆ABC, chứng minh rằng la =(2bc.cos A/2)/(b+c), trong đó a,b,c là độ dài 3 cạnh, la là độ dài đường phân giáckẻ từ đỉnh A.

Bài 2 (1 điểm)

Giải phương trình:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 3 (1 điểm)

Với tập E={0,1,2,3,4,5} có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số phân biệt, trong đó có chữ số 0.

Bài 4 (2 điểm)

Cho dãy số (un) xác định như sau: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Xác định công thức tính un theo n.

Bài 5 (2 điểm)

Cho ∆ABC cân tại A. Một đường thẳng di động (∆) qua A. Gọi D là điểm đối xứng với C qua (∆). Đường thẳng BD cắt (∆) tại M. Tìm quỹ tích các điểm D và M.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Học kì 1 11 (Đề 6)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa