Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 8)Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 8)

Xem lại Đề kiểm tra Học kì 1 11 (Đề 8)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án D

Lời giải:

Quảng cáo

Ta biết rằng phép tịnh tiến theo vectơ v biến điểm M(x;y) thành điểm M’(x’;y’) với:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 2: Đáp án B

Lời giải:

Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến (d) thành chính nó thì vectơ v phải có giá song song với đường thẳng (d).

Nhận xét rằng đường thẳng (d) có vectơ chỉ phương a (-1;2)// (1/2;-1)

Do đó, chúng ta chọn đáp án B.

Quảng cáo

Câu 3: Đáp án D

Lời giải:

Mỗi điểm M’(x;y) ∈ (d') là ảnh của 1 điểm M(xo;yo) ∈ (d) qua phép đối xứng qua tâm O, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Phương trình (*) chính là phương trình của (d’).

Câu 4: Đáp án A

Lời giải:

Điều kiện: cos2x ≠ 0 ⇔ 2x ≠ π/2 + kπ ⇔ x ≠ π/4 + kπ/2 , k ∈ Z

Biến đổi phương trình về dạng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Khi đó, với x ∈ (0; π/2) ta được:

0 < x < π/2 ⇔ 0 < π/12 + kπ/3 < π/2 ⇔ -1/4 ≤ k ≤ 5/4 ⇔ k = 0 hoặc k = 1

Do vậy, trong (0; π/2) phương trình có 2 nghiệm là x= π/12 và x = 5π/12

Quảng cáo

Câu 5: Đáp án D

Lời giải:

Không gian mẫu là Ω có số phần tử là: 6.6=36

Gọi A là biến cố “hai con súc sắc đều xuất hiện mặt chẵn”, ta có: |A|=3.3=9 phần tử. Từ đó, suy ra: P(A)= 9/36 =1/4

Câu 6: Đáp án A

Lời giải:

Từ giả thiết, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Mặt khác, ta cũng có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy, ta được u1=1 và q=2.

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Sử dụng các phương pháp hình học, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Thay (2), (3), (4) vào VT của (1) ta được điều cần chứng minh.

Bài 2:

Lời giải:

|m| > 1/8

Bài 3:

Lời giải:

Đặt E={1,2,3,4,5}. Một số 5 chữ số được ký hiệu: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án , với ai ∈ E .

Ta có:

Vì α nhỏ hơn 40000 nên a1 ∈ {1,2,3} => Có 3 cách chọn.

a2, a3, a4,a5 là 1 bộ phân biệt thứ tự được chọn từ E\{a1} do đó nó là 1hoán vị của 4 phần tử => Có P4 cách chọn.

Vậy số các sô gồm 5 chữ số phân biệt nhỏ hơn 40000, hình thành từ tập E bằng: 3.P4=72 số.

Bài 4:

Lời giải:

Ta có u1=5; u2= 5/3 ; u3= 5/32

Từ đó, bằng phương pháp quy nạp ta chứng minh được rằng un = 5/(3n-1)

Bài 5:

Lời giải:

Không mất tính tổng quát ta giả sử ΔABC có đáy BC=a cố định và độ dài đường cao AH=h.

Từ đó suy ra đỉnh A chạy trên đường thẳng (d) song song và cách BC một khoảng bằng h.

Ta có: SΔABC = 1/2ah ⇔ r = ah/2p

Vậy r nhỏ nhất ⇔ có chu vi nhỏ nhất ⇔ AB+AC nhỏ nhất

⇔ A,B,C1 thẳng hàng, với C1 là điểm đối xứng với C qua (d).

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa