Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 8)Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 8)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho v (-3;1/3) và điểm M (1/3;2/3). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau đây?

A.(8/3;-1)    B.(-11/3;-1/3)    C.(11/3;1/3)    D.(-8/3;1)

Quảng cáo

Câu 2 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d):

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến (d) thành chính nó thì v phải là vectơ nào trong các trường hợp sau:

A.(1/2;1)    B.(1/2;-1)    C.(-1;1/2)    D.(1;1/2)

Câu 3 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): (x-1)/2=(y-1)/3. Ảnh của đường thẳng (d) qua phép đối xứng tâm O có phương trình là:

A.3x+2y-1=0    B.3x+2y+1=0

C.3x-2y-1=0    D.3x-2y+1=0

Quảng cáo

Câu 4 (0,5 điểm)

Phương trình cos4x/cos2x=tan2x có số nghiệm thuộc khoảng (0;π/2) là:

A.2    B.3    C.4    D.5

Câu 5 (0,5 điểm)

Gieo đồng thời 2 con súc sắc. Tính xác suất sao cho 2 con súc sắc đều xuất hiện mặt chẵn.

A.2/3    B.1/2    C.1/3    D.1/4

Câu 6 (0,5 điểm)

Cho cấp số nhân có sáu số hạng, biết rằng tổng của 5 số hạng đầu là 31 và tổng của 5 số hạng sau là 62. Số hạng đầu và công bội của cấp số nhân là:

A.u1=1 và q=2    B.u1=1 và q=3

C.u1=1 và q=4    D.u1=1 và q=5

Quảng cáo

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1 điểm)

Cho ∆ABC, chứng minh rằng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2 (2 điểm)

Xác định m để phương trình sau có nghiệm:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 3 (1 điểm)

Với 5 chữ số 1,2,3,4,5. Có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số phân biệt và mỗi số nhỏ hơn 40000.

Bài 4 (1 điểm)

Cho dãy số (un) xác định như sau:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Xác định công thức tính un theo n.

Bài 5 (2 điểm)

Trong các tam giác có cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng h, hãy tìm tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp nhỏ nhất.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Học kì 1 11 (Đề 8)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa