Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 4)Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 4)

Xem lại Đề kiểm tra Học kì 2 11 (Đề 4)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án A

Lời giải:

Quảng cáo

Ta có

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 2: Đáp án A

Lời giải:

Ta có

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 3: Đáp án B

Lời giải:

Quảng cáo

Ta có

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 4: Đáp án A

Lời giải:

Ta có

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 5: Đáp án B

Lời giải:

Ta có

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 6: Đáp án D

Lời giải:

Quảng cáo

Ta có

y’ = 4x3 + 4x.

Tại điểm có tung độ y0 = 2, hoành độ tiếp điểm được cho bởi:x4 + 2x2 – 1 = 2

⇔ x4 + 2x2 – 3 = 0 ⇔ (x2 – 1)(x2 + 3) = 0⇔ x2 – 1 = 0 ⇔ x = 1.

Khi đó, tại điểm A(1; 2), phương trình tiếp tuyến có dạng:

(d): y – 2 = y’(1)(x – 1) ⇔ (d): y = 8x – 6.

Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Xét: |sinx-sinx0 |

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Do đó, với ε < 0 cho trước ta chọn δ < ε thì với |x- xo |< δ ta được: |x - xo | < ε

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2:

Lời giải:

Ta có ngay:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 3:

Lời giải:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

a. Gọi H là trung điểm OA, suy ra MH // SO

=>MH⟘(ABCD) suy ra NH là hình chiếu vuông góc của MN trên (ABCD) do đó:

((MN,(ABCD))) = ∠MNH = 60o

Trong ∆HNC, ta có: NH2 = CN2 + CH2 – 2CN > CH.cos∠NCH

=(a/2)2 + (3a√2)/4)2 – 2.a/2. (3a√2)/4.cos45o = (10a2)/16

=> NH = (a√10)/4 .

Trong ∆HMN vuông tại H, ta có:

MN = NH/(cos ∠MNH) = ((a√10)/4)/ cos60o = (a√10)/2 .

MH = NH.tan∠MNH = (a√10)/4 .tan60o = (a√30)/4 .

Trong ∆OSA, ta có MH là đường trung bình, nên:

SO = 2MH = (a√30)/2 .

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

b. Giả sử: AN ᴒ BD = K => (SAN) ᴒ (SBD) = SK

MN ᴒ SK = J => MN ᴒ (SBD) = J.

Gọi I là trung điểm OB, ta có NI // OC

=> NI ⟘BD

NI ⟘SO

=> NI ⟘(SBD)

suy ra IJ là hình chiếu vuông góc của MN lên (SBD)

do đó ((MN,∠SBD) = (∠NIJ)

Trong ∆OBC, NI là đường trung bình nên

NI = 1/2OC = (a√2)/4

Trong ∆ABC, có trung tuyến AN và BO nên K là trọng tâm, suy ra KA/KN=2.

Dựa vào hình bên, theo định lý Mêlêlaus, ta được:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Trong ∆NIJ vuông tại I, ta có:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Vậy, ta được sin((MN,∠SBD)= √5/5 .

Bài 4:

Lời giải:

Đặt f(x) = acos4x + 4a.cos2x + b – cos4x, suy ra:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Giải (1), ta có: - 4a.sin4x – 8a.sin2x + 4sinx.cos3x = 0 , ∀x

⇔ -8a.sin2x.cos2x-8a.sin2x+2sin2x.cos2x = 0, ∀x

⇔ -8acos2x – 8x + 1 + cos2x = 0 , ∀x

⇔ (1 – 8a)(cos2x +1) = 0, ∀x ⇔ 1 – 8a = 0 ⇔ a= 1/8 .

Giải (2), ta có: a + 4a +b – 1 = 0 ⇔ b = 1 – 5a = 3/8 .

Vậy, với a= 1/8 và b = 3/8 phương trình nghiệm đúng với mọi x.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-2.jsp


2005 - Toán Lý Hóa