Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 4)Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 4)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.0    B.1/2    C.1    D.+∞

Quảng cáo

Câu 2 (0,5 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.0    B.2    C.6    D.∞

Câu 3 (0,5 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A. 1/2    B. 1/4    C. -1/4    D. -1/2

Câu 4 (0,5 điểm)

Cho hàm số y=(5x-3)/(x2+x+1). Đạo hàm y’ bằng:

Quảng cáo

Cho hàm số Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án . Đạo hàm y’ bằng:

Câu 5 (0,5 điểm)

Cho hàm số Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án . Đạo hàm y’ bằng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 6 (0,5 điểm)

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x4+2x4-1 tại điểm có tung độ bằng 2 và hoành độ dương có phương trình là:

A.y=x+1    B.y=3x-1    C.y=5x-3    D.y=8x-6

Phần tự luận (7 điểm)

Quảng cáo

Bài 1 (2 điểm)

Dùng định nghĩa giới hạn, chứng minh rằng: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2 (1 điểm)

Tình đạo hàm của hàm số: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 3 (3 điểm)

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh SA và BC. Biết rằng góc giữa MN và (ABCD) bằng 60o.

Bài 4 (1 điểm)

Tìm a,b sao cho các phương trình sau nghiệm đúng với mọi x: a.cos4x+4a.cos2x+b=cos4x

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Học kì 2 11 (Đề 4)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-2.jsp


2005 - Toán Lý Hóa