Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 3)Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 3)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

Nếu A, B là hai tập hợp hữu hạn, không giao nhau, và n(A)=2, n(B)=9 thì:

Quảng cáo

A. n(A∪B)=2    B. n(A∪B)=7

C. n(A∪B)=9    D. n(A∪B)=11

Câu 2 (0,25 điểm)

Nếu một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có n cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có m cách thực hiện hành động thứ hai thì số cách để hoàn thành công việc là:

A. m cách    B. n cách    C.n+m cách    D. n.m cách

Câu 3 (0,25 điểm)

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100:

A.6 số    B.30 số    C.36 số    D.42 số

Quảng cáo

Câu 4 (0,25 điểm)

Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Số cách lựa chọn về mãu áo và cỡ áo là:

A.4 cách    B.5 cách    C.9 cách    D.20 cách

Câu 5 (0,25 điểm)

Số các số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn là:

A.6 số    B.12 số    C.20 số    D.42 số

Câu 6 (0,25 điểm)

Lựa chọn công thức đúng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án
Quảng cáo

Câu 7 (0,25 điểm)

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

A.432    B.234    C.342    D.243

Câu 8 (0,25 điểm)

Biết rằng hệ số của xn-2 trong khai triển (x-1/4)n bằng 31. Giá trị của n bằng:

A.4    B.8    C.16    D.32

Câu 9 (0,25 điểm)

Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là:

A. 4/16    B. 2/16    C. 1/16    D. 6/16

Câu 10 (0,25 điểm)

Gieo một con súc sắc 2 lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là:

A. 12/36    B. 11/36    C. 6/36    D. 8/36

Câu 11 (0,25 điểm)

Với các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu chữ số chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau (chữ số đầu tiên khác 0) ?

A.1250    B.1260    C.1280    D.1270

Câu 12 (0,25 điểm)

Tìm hệ số của x9 sau khi khai triển và rút gọn đa thức:

(1+x)9 + (1+x)10 + ... + (1+x)14.

A.3001    B.3003    C.3010    D.2901

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm)

Rút gọn biểu thức

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2 (1 điểm)

Với các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 . Lập được bao nhiêu số có 10 chữ số mà trong mỗi số chữ số 2 có mặt đúng 3 lần, chữ số 4 có mặt đúng 2 lần và các chữ số khác, mỗi chữ số có mặt đúng 1 lần?

Bài 3 (2 điểm)

Tính giá trị biểu thức sau:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 4 (2 điểm)

Mẹ Minh đề nghị thưởng cho Minh 90.000 đồng để mua một vật kỷ niệm nào đó, nếu Minh được điểm giỏi ở cả 4 môn học: Toán, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục (việc đạt điểm giỏi ở các môn là độc lập). Xác suất đạt điểm giỏi của Minh đối với 4 môn học trên tương ứng là: 0,9; 0,7; 0,8 và 0,6. Ông của Minh đề nghị mỗi môn học trên, môn nào được điểm giỏi thì thưởng 10.000 đồng. Tính số tiền thưởng trung bình của Minh nếu theo phương án của mẹ.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 3)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dai-so-va-giai-tich-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa