Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 1)Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

Cho dãy số (un), biết un=3n. Số hạng un+1 bằng:

A.3n+1 B.3n+3 C.3n.3 D.3(n+1)

Quảng cáo

Câu 2 (0,25 điểm)

Cho tổng Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Tổng Sn được tính bởi công thức thu gọn là:

A.n/(n+1) B.2n/(2n+1) C.2n/(2n-1) D.n/(n-1)

Câu 3 (0,25 điểm)

Ba số un, un+1, un+2 là 3 số hạng liên tiếp của cấp số cộng (un) nếu:

A.un+1=un - un+2 B.un+1=1/2(un - un+2)

C.un+1=un + un+2 D.un+1=1/2(un + un+2)

Quảng cáo

Câu 4 (0,25 điểm)

Ba số un, un+1, un+2 là 3 số hạng liên tiếp của cấp số nhân (un) nếu:

A.un+12=un+un+2 B.un+12= un.un+2

C.un+12=2(un+un+2) D.un+12= 2un.un+2

Câu 5 (0,25 điểm)

Cho cấp số cộng -2, x, 6, y. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. x=-6, y=-2 B. x=1, y=7

C. x=2, y=8 D. x=2, y=10

Câu 6 (0,25 điểm)

Trong các dãy số cho bởi công thức truy hồi sau, hãy chọn dãy số là cấp số nhân:

Cho tổng Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Quảng cáo

Câu 7 (0,25 điểm)

Số hạng thứ n của cấp số cộng (un) được cho bởi công thức:

A.un=u1+nd B.un=u1+(n-1)d

C.un=u1-nd D.un=u1-(n-1)d

Câu 8 (0,25 điểm)

Số hạng thứ n+1 của cấp số nhân (un) được cho bởi công thức:

A. un=u1.qn B. un=u1.qn-1 C. un=u1.qn-2 D. un=u1.qn-3

Câu 9 (0,25 điểm)

Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng (un) được cho bởi công thức:

A.n/2(u1+un) B.u1+un

C.n/2[u1 +(n-1)d] D.n[u1+(n-1)d]

Câu 10 (0,25 điểm)

Tổng của n+1 số hạng đầu tiên của cấp số nhân (un) được cho bởi công thức:

Cho tổng Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 11 (0,25 điểm)

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn:

Cho tổng Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng là:

A.u1=16 và d=-3 B.u1=16 và d=3

C.u1=6 và d=-3 D.u1=6 và d=3

Câu 12 (0,25 điểm)

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn:

Cho tổng Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Số hạng đầu và công bội của cấp số nhân là:

A.u1=6 và q=2 B.u1=12 và q=2

C.u1=6 và q=-2 D.u1=12 và q=-2

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm)

Cho dãy số (un) xác định như sau:

Cho tổng Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Chứng minh rằng mọi số hạng của dãy này đều là số lẻ.

Bài 2 (1 điểm)

Cho dãy số (un) với un =(2n+1)/(2n-1). Viết 6 số hạng đầu của dãy.

Bài 3 (4 điểm)

Cho 3 số a, b, c lập thành 1 cấp số cộng. Chứng minh rằng: a2 + 8bc = (2b+c)2

Cho 3 số a2, b2, c2 lập thành 1 cấp số cộng có công sai khác 0. Chứng minh rằng 3 số 1/(b+c),1/(c+a),1/(a+b) cũng lập thành 1 cấp số cộng.

Xác định m để các phương trình sau có các nghiệm lập thành 1 cấp số cộng: x3-3x2+mx+2-m=0.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 1)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dai-so-va-giai-tich-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa