Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 4 (Đề 1)Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 4 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

Quảng cáo

A.Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm.

B.Nếu (un) là dãy số tăng thì limun = +∞.

.Nếu limun=+∞ và limvn=+∞ thì lim(un-vn)=0.

D.Nếu un=an và -1< a < 0 thì limun=0.

Câu 2 (0,25 điểm)

Giới hạn của dãy số (un) với Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.0    B.1    C.2    D.3

Câu 3 (0,25 điểm)

Giới hạn của dãy số (un) với Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.0    B.1    C.2    D.3

Quảng cáo

Câu 4 (0,25 điểm)

Giá trị lim(6n-1)/(3n+2) bằng:

A.0    B.1   C.2    D.3

Câu 5 (0,25 điểm)

Giá trị lim Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.0    B.1/2    C.1    D.3/2

Câu 6 (0,25 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.0    B.1    C.2    D.3

Câu 7 (0,25 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.9/4    B.3/4    C.-3/4    D. -9/4

Quảng cáo

Câu 8 (0,25 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A. 3/2    B.1    C. 1/2    D.0

Câu 9 (0,25 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.0    B.-1    C.1    D.+∞

Câu 10 (0,25 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.1    B.1/2    C.1/3    D.0

Câu 11 (0,25 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.-∞    B.-1    C.1    D.+∞

Câu 12 (0,25 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A. 3/2    B. 2/3    C. -2/3    D. -3/2

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm)

a) Dùng định nghĩa giới hạn, chứng minh rằng Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án .

b) Cho dãy số (un) với Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án . Chứng minh rằng dãy số này có giới hạn.

c) Tính giới hạn sau: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án .

Bài 2 (4 điểm)

a. Dùng định nghĩa chứng minh rằng Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

b. Tính giới hạn Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

c. Tính giới hạn Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 4 (Đề 1)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dai-so-va-giai-tich-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa