Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 4 (Đề 3)Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 4 (Đề 3)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

Cho dãy số (un) với un=√2+(√2)2+⋯+(√2)n

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Quảng cáo

A.lim un=√2+(√2)22+⋯+(√2)n+⋯= √2/(1-√2)

B.lim un=-∞

C.lim un=+∞

D.Dãy số (un) không có giới hạn khi n → +∞

Câu 2 (0,25 điểm)

Giới hạn của dãy số (un) với un= (-1)n/(n+5) bằng:

A.0    B.1    C.2    D.3

Câu 3 (0,25 điểm)

Giới hạn của dãy số (un) với un=(sin nπ/5)/(1,01)n bằng:

A.0    B.1    C.2    D.3

Quảng cáo

Câu 4 (0,25 điểm)

Giá trị lim (n+2)/(n+1) bằng:

A.0    B.1    C.2    D.3

Câu 5 (0,25 điểm)

Giá trị lim (3n2+n-5)/(2n22+1) bằng:

A.0    B.1/2    C.2    D.3/2

Câu 6 (0,25 điểm)

Giá trị lim (3n-2.5n)/(7+3.5n ) bằng:

A.-3/2    B.-2/3    C.2/3    D.3/2

Câu 7 (0,25 điểm)

Giá trị lim √(2n4+3n-2)/(2n2-n+3) bằng:

A.0    B.√2/2    C.1    D.√2

Quảng cáo

Câu 8 (0,25 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.0    B.1    C.4    D.+∞

Câu 9 (0,25 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.0    B.1/6    C.1/2 D.1

Câu 10 (0,25 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.1    B.√2/2    C.1/2    D.0

Câu 11 (0,25 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.0    B.1    C.2    D.4

Câu 12 (0,25 điểm)

Cho phương trình: -4x3+4x-1=0.

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

A.Hàm số f(x)=-4x3+4x-1 liên tục trên R

B.Phương trình không có nghiệm trên khoảng (-∞;1)

C.Phương trình có nghiệm trên khoảng (-2;0)

D.Phương trình có ít nhất 2 nghiệm trên khoảng (-3;1/2)

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1 điểm)

Tính giới hạn sau:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2 (3 điểm)

a. Dùng định nghĩa chứng minh rằng: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

b. Tính giới hạn: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 3 (3 điểm)

a. Cho f là hàm số liên tục trên [0,+∞) mà f(t)=f(1/t)∀t>0. Chứng tỏ rằng hàm số g cho bởi công thức:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

cũng liên tục trên [0;π/2]

b. Chứng minh rằng với mọi m phương trình sau luôn có 2 nghiệm phân biệt: x2-m|x|-1=0

c. Xét dấu hàm số: f(x)=(1-tanx)(1+sin2x)-1-tanx.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 4 (Đề 3)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dai-so-va-giai-tich-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa