Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 4)Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 4)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho v (1/3;2/3) và điểm M(2/3;4/3) . Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau đây?

A.(-1/3;-2/3)    B.(1/3;2/3)    C.(-1;-2)    D.(1;2)

Quảng cáo

Câu 2 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): x+2y+1=0. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến (d) thành chính nó thì v ⃗ phải là vectơ nào trong các trường hợp sau:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 3 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): 3x-2y+2=0. Ảnh của đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

A.3x+2y+2=0    B.-3x+2y+2=0

C.3x+2y-2=0    D.3x-2y+2=0

Quảng cáo

Câu 4 (0,5 điểm)

Số nghiệm của phương trình sin(2x+π/4)=-1 thuộc đoạn [0;π] là:

A.1    B.2    C.3    D.0

Câu 5 (0,5 điểm)

Từ khai triển biểu thức (3x-4)17 thành đa thức, tổng các hệ số của đa thức nhận được bằng:

A.1    B.8    C.-8    D.-1

Câu 6 (0,5 điểm)

Người ta thiết kế 1 cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích đế tháp. Biết diện tích mặt đế tháp là 12288m2. Diện tích mặt trên cùng bằng:

A.8m2    B.6m2    C.4m2    D.2m2

Quảng cáo

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1 điểm)

Cho ΔABC, chứng minh rằng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2 (1 điểm)

Cho phương trình: (1-m).tan2x - 2/cosx + 1 + 3m = 0

Tìm m để phương trình có nhiều hơn 1 nghiệm trong khoảng (0;π/2).

Bài 3 (1 điểm)

Với 5 chữ số 1,2,5,7,8. Có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số phân biệt và nhỏ hơn hoặc bằng 278.

Bài 4 (2 điểm)

Cho dãy số (un) với un=2n+2. Chứng minh rằng un > 2n+5 ∀n∈N*.

Bài 5 (2 điểm)

Cho đường thẳng (d) và 2 điểm A,B cùng phía với (d). Tìm điểm M trên (d) sao cho MA+MB nhỏ nhất.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Học kì 1 11 (Đề 4)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa