Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 10)Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 10)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A. 3/2    B. 1/2    C. -1/2    D. -3/2

Quảng cáo

Câu 2 (0,5 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A. √3/2    B. √3    C. 3√3/2    D. 2√3

Câu 3 (0,5 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A. 1/4    B. 1/2    C. -1/2    D. -1/4

Câu 4 (0,5 điểm)

Cho hàm số Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án . Đạo hàm y’ bằng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án
Quảng cáo

Câu 5 (0,5 điểm)

Cho hàm số Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án . Đạo hàm y’ bằng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 6 (0,5 điểm)

Điểm M trên đồ thị hàm số y = 1/(x-1), biết rằng tiếp tuyến tại M cùng với các trục tọa độ tạo thành 1 tam giác có diện tích bằng 2. Tọa độ của điểm M là:

A.(2;1)    B.(0;-1)    C.(1/2;-2)    D. (3/4;-4)

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1 điểm)

Chứng minh rằng không tồn tại.

Quảng cáo

Bài 2 (1 điểm)

Hãy phương trình y'.y = 2x + 3, biết y= √(x2 - 1) .

Bài 3 (3 điểm)

Cho hình vuông ABCD cạnh bằng a. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại A lấy điểm S sao cho SA=a√2. Gọi α là mặt phẳng qua A và vuông góc với SC, α cắt SB, SC, SD lần lượt tại M, N, P.

a. Chứng minh rằng AM ⊥ SB, AP ⊥ SD và SM.SB=SN.SC=SP.SD=SA2.

b. Chứng minh rằng tứ giác AMNP nội tiếp được và có 2 đường chéo vuông góc với nhau.

c. Gọi O là giao điểm của AC và BD; K là giao điểm của AN và MP. Chứng minh rằng 3 điểm S,K,O thẳng hàng.

d. Tính diện tích tứ giác AMNP.

Bài 4 (2 điểm)

Cho đa thức: f(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + ao

a. Chứng minh rằng Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án.

Áp dụng: Tính hệ số của x2 trong khai triển f(x) = (x2 - x + 1)2008 .

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Học kì 2 11 (Đề 10)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-2.jsp


2005 - Toán Lý Hóa