Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 3)Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 3)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Giá trị lim (n2+3n-2)/(2n22+1) bằng:

A.1/4    B.1/2    C.2    D.4

Quảng cáo

Câu 2 (0,5 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.∞    B.1    C.1/2    D.1/4

Câu 3 (0,5 điểm)

Giá trị Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án bằng:

A.-1/6    B.-1/2    C.1/2    D.1/6

Câu 4 (0,5 điểm)

Cho hàm số y=2x/(x2-1).Đạo hàm y’ bằng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án
Quảng cáo

Câu 5 (0,5 điểm)

Cho hàm số y=5sinx-3cosx. Đạo hàm y’ bằng:

A.5cosx-3sinx    B.5cosx+3sinx

C.5sinx-3cosx    D.5sinx+3cosx

Câu 6 (0,5 điểm)

Phương trình tiếp tuyến của Parabol y=x2 đi qua điểm A(0;-1) và có hoành độ tiếp điểm dương có dạng:

A.y=-1    B.y=x-1    C.y=2x-1    D.y=3x-1

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1 điểm)

Cho dãy số (un)=(1+1/n)(n+1). Chứng minh rằng dãy (un) có giới hạn.

Quảng cáo

Bài 2 (1 điểm)

Tính đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 3 (4 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh bằng SA=a√3 và vuông góc với mặt phẳng (ABCD).

a. Hãy dựng đường thẳng qua trung điểm của cạnh SC và vuông góc với mặt phẳng (ABCD).

b. Hãy dựng đường thẳng qua A và vuông góc với mặt phẳng (SBC). Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

c. Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SBC).

d. Tính khoảng cách từ trọng tâm của ∆SAB đến mặt phẳng (SAC).

Bài 4 (1 điểm)

Tìm a,b sao cho các phương trình sau có nghiệm đúng với mọi x: a(cosx - 1)- cos(ax+ b2) + b2 + 1 = 0.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Học kì 2 11 (Đề 3)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-11-hoc-ki-2.jsp


2005 - Toán Lý Hóa