Giáo án Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (tiết 1)

Giáo án Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (tiết 1)

Link tải Giáo án Lịch sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (tiết 1)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Nắm được những nét lớn về quá trình giành độc lập dân tộc ở các quốc gia Đông Nam Á.

- Các giai đoạn, thành tựu xây dựng đất nước ở các nước khu vực Đông Nam Á.

- Khái quát phong trào đấu tranh giành độc lậpvà thành tựu xây dựng đất nước ở Ấn Độ.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

- Nhận thức được tính tất yếu của pt đấu tranh giành độc lập, sự xuất hiện các quốc gia độc lập.

- Sự hội nhập kinh tế khu vực ĐNÁ mang tính tất yếu (ASEAN) đánh giá khách quan những thành tựu xây dựng đất nước ở các nước ĐNÁ và Ấn Độ.

3. Kĩ năng

- Rèn luyện khả năng khái quát, tổng hợp các vấn đề trên cơ sở các sự kiện tiêu biểu.

- Khả năng tư duy, phân tích, so sánh các sự kiện, sử dụng bản đồ…

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

Lược đồ châu Á, ĐNÁ, Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai.

2. Chuẩn bị của học sinh

Tranh ảnh tư liệu về Ấn Độ và Đông Nam Á.

III. Phương pháp dạy học

Phân tích, so sánh các sự kiện, sử dụng bản đồ

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Ý nghĩa sự ra đời của nước CH NDTH (1/10/1949)?

3. Bài mới

GV khái quát tình hình châu Á sau chiến tranh, trong bối cảnh quốc tế thuận lợi dẫn đến sự biến đổi ở ĐNÁ và Ấn Độ trên mọi lĩnh vực.

Các hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản

- GV dùng bản đồ khu vực Đông Nam Á, yêu cầu học sinh xác nhận lại vị trí địa lí, năm giành độc lập.

- HS trả lời, GV nhận xét

 

+ VN đánh bại Pháp 1954, Mỹ 1975.

+ Inđônêsia người Hà Lan công nhận cộng hoà liên bang năm 1949.

+ Philippin được Mỹ công nhận độc lập 7/1946

+ Miến Điện Anh công nhận độc lập1/1948. Mã Lai 8/1957, Singapore 6/1959 , Brunây 1/1984

+ Đôngtimo tách khỏi Inđônêsia 1999, ngày 20/5/2002 trở thành quốc gia độc lập.)

 

 

- Hãy trình bày tình hình nước Lào từ 1945-1975?

? Những sự kiện nào nói lên sự trưởng thành của lực lượng cách mạng Lào?

(20/1/1949, quân giải phóng nhân dân Lào Látxavông được thành lập do Cayxỏn Phômvihẳn chỉ huy.)

 

- GV giải thích các khái niệm: “Chủ nghĩa thực dân kiểu mới”. “Chiến tranh đặc biệt tăng cường”

 

 

 

HS: trình bày tình hình Campuchia từ 1945-1993

- 1979 - 1991, nội chiến diễn ra giữa lực lượng của Đảng Nhân dân cách mạng với các phe phái đối lập, chủ yếu là lực lượng Khơme đỏ. Cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỉ, gây nhiều tổn thất cho đất nước).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Cách mạng CPC và cách mạng Lào, Việt Nam có những điểm gì khác nhau?

 

 

 

- Quá trình xây dựng và phát triển của nhóm các nước sáng lập ASEAN?

 

+ Sau khi giành độc lập, các nước tiến hành CNH thay nhập khẩu (kinh tế hướng nội):

- Nội dung: Đẩy mạnh pt các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa…

- Thành tựu: Đáp ứng nhu cầu của người lao động trong nước, giải quyết nạn thất nghiệp.

- Hạn chế: Tệ nạn quan lưu tham nhũng, làm đời sống nhân dân khó khăn.

+ Thời kỳ những năm 60-70 trở đi chuyển sang CNH (chiến lược hướng ngoại)

- Nội dung: Mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn, kỹ thuật từ bên ngoài…

- Thành tựu: Tỉ trọng công nghiệp và mậu dịch đối ngoại tăng, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đặc biệt là Singapore; làm thay đổi bộ mặt kinh tế –xã hội các nước này.

- Hạn chế: Thời kỳ 1997 - 1998 xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế.

 

 

 

 

 

 

 

 

I – CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

1. Sự thành lập các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai

 

 

a. Vài nét chung về quá trình đấu tranh giành độc lập

* Trước CTTGII: Đều là thuộc địa của thực dân.

* Trong CTTGII: Bị Nhật chiếm đóng.

* 8 - 1945, nhiều nước Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền ở mức độ khác nhauvà lần lượt giành độc lập: Việt Nam (1945), Lào( 1945)

* 1946 Thực dân quay lại tái chiếm < ĐNA tiếp tục đấu tranh Inđônêsia (1949), Philippin (7/1946), Miến Điện (1948), Mã Lai (1957), Singapore (1959), Brunây (1984),...

- Đông Timo tách khỏi Inđônêsia 1999, 20 – 5 – 2002, trở thành quốc gia độc lập.

 

 

 

b. Lào (1945 - 1975)

* Trước 1939 là thuộc địa của Pháp.

* Từ 1939-1945 Nhật chiếm đóng

* Ngày 12-10-1945, nhân dân thủ đô Viêng Chăn khởi nghĩa thắng lợi, tuyên bố Lào là một vương quốc độc lập.

* 1946 Pháp tái chiếm

* 1954 Ký hiệp định giơ-ne-vơ

* 1954-1975 kháng chiến chống Mĩ. Tháng 2-1973, Hiệp định Viêng Chăn về lập lại hoà bình và hoà hợp dân tộc ở Lào được kí kết.

* Ngày 2-12-1975, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập, mở ra kỉ nguyên xây dựng và phát triển của đất nước Triệu Voi.

* 1975 đến nay thời kỳ xây dưng đát nước

c. Campuchia (1945 - 1993)

* trước 1939 là thuộc địa của Pháp

* Từ 1939-1945 Nhật chiếm đóng

* Từ 1945 -1953, nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp. Ngày 9-11-1953, Pháp kí hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia.

* 1954 ký hiệp định Giơnevo

* Từ 1954 - 1970, Chính phủ Campuchia do Xihanúc lãnh đạo đi theo đường lối hoà bình trung lập, không tham gia các khối liên minh quân sự.

* Từ 1970-1975 Kháng chiến chống Mĩ Ngày 17-4-1975, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ.

* Từ 1975-1979 Tập đoàn Khơme đỏ do Pôn Pốt cầm đầu đã thi hành chính sách diệt chủng cực kì tàn bạo, giết hại hàng triệu người dân vô tội. Ngày 7-1-1979, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng, nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia ra đời.

* Từ năm 1979 - 1991, đã diễn ra cuộc nội chiến kéo dài hơn 10 năm và kết thúc với sự thất bại của Khơme đỏ. 1991, Hiệp định hoà bình về Campuchia được kí kết. 1993, Campuchia trở thành Vương quốc độc lập và bước vào thời kì hoà bình, xây dựng và phát triển đất nước.

* Từ 1993 đến nay xây dựng đát nước

2. Quá trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á

a. Nhóm năm nước sáng lập ASEAN

Chiến lược hướng nội Chiến lược hướng ngoại
Thời gian Sau khi giàng độc lập 1960-1970
Nội dung - SX hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trườngtrong nước làm chỗ dựa để sx - Mở cửa kinh tế, thu hút vốn đầu tư và kỹ thuật nước ngoài, tập trung sx hàng hóa đẻ xuất khẩu, phát triến ngoại thương
- nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ - khắc phục hạn chế của chiến lược hướng nội
Tích cực SX đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản của nhân dân trong nước. phát triển một số nghành chế biến chế tạo Kinh tế, xã hội biến đổi lớn, tỉ trọng công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân lớn hơn nông nghiệp. mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh
Hạn chế Thiếu nguồn vốn, nguyên liệu và công nghệ, chi phí cao, thua lỗ, tệ quan liêu, tham nhũng, chưa giải quyết quan hệ giữa tăng trưởng và công bằng xã hội. 1997-1998, tài chính khủng hoảng, kinh tế suy thoái, chính trị không ổn định.

b. Nhóm các nước Đông Dương (Hs đọc thêm)

c. Các Nước ĐNA khác( hs đọc thêm )

4. Củng cố

- Sự ra đời của các quốc gia ở Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

- Khái quát quá trình pt và thắng lợi của cách mạng CPC và cách mạng Lào từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

5. Dặn dò

Trả lời câu hỏi trong SGK và chuẩn bị bài mới.

V. Rút kinh nghiệm

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác