300 câu trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam ôn thi THPT Quốc gia năm 2021

300 câu trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam ôn thi THPT Quốc gia năm 2021

Nhằm mục đích giúp học sinh ôn tập và rèn luyện các bài tập trắc nghiệm Atlat Địa Lí Việt Nam để chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia môn Địa Lí năm 2021, VietJack biên soạn bộ 300 câu trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam chọn lọc, có lời giải chi tiết đa dạng các bài tập với các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Vị trí địa lí

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5,cho biết tỉnh nào sau đây giáp với Campuchia cả trên đất liền và trên biển?

A. An Giang.

B. Kiên Giang.

C. Đồng Tháp.

D. Cà Mau.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, ta thấy tỉnh Kiên Giang là tỉnh duy nhất ở Việt Nam giáp với Campuchia cả trên đất liền và trên biển.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất?

A. Sông Đồng Nai.

B. Sông Hồng.

C. Sông Cả.

D. Sông Mã.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy trong các hệ thống sông Đồng Nai, Hồng, Cả và sông Mã thì hệ thống sông Mã có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với Trung Quốc cả trên đất liền và trên biển?

A. Quảng Ninh.

B. Cao Bằng.

C. Hà Giang.

D. Lạng Sơn.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, ta thấy tỉnh Quảng Ninh là tỉnh duy nhất ở nước ta giáp với Trung Quốc cả trên đất liền và trên biển.

Câu 4 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?

A. Sông Thái Bình.

B. Sông Hồng.

C. Sông Đồng Nai.

D. Sông Cả.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy hệ thống sông Mê Công có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất nước ta, tiếp đến là sông Hồng,…

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với cả Lào và Campuchia?

A. Gia Lai.

B. Đắk Lắk.

C. Quảng Nam.

D. Kon Tum.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, ta thấy tỉnh Kon Tum là tỉnh duy nhất ở nước ta giáp với cả Lào và Campuchia.

Câu 6 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất?

A. Sông Mã.

B. Sông Cả.

C. Sông Thái Bình.

D. Sông Thu Bồn.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy hệ thống sông Thu Bồn là hệ thống có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất.

Câu 7 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp với Lào?

A. Nghệ An.

B. Điện Biên.

C. Kon Tum.

D. Gia Lai.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, ta thấy tỉnh Gia Lai là tỉnh không giáp với Lào mà giáp với Campuchia.

Câu 8 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất?

A. Sông Cả.

B. Sông Đồng Nai.

C. Sông Mã.

D. Sông Thái Bình.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy hệ thống sông Đồng Nai là hệ thống sông có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Campuchia?

A. Đắk Lắk.

B. Gia Lai.

C. Quảng Nam.

D. Kon Tum.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy tỉnh Quảng Nam là tỉnh không giáp Campuchia. Tỉnh Quảng Nam giáp với Lào.

Câu 10 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết apatit có ở nơi nào sau đây?

A. Quỳnh Nhai.

B. Sinh Quyền.

C. Cam Đường.

D. Văn Bàn.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, ta thấy mỏ khoáng sản apatit có ở Cam Đường (Lào Cai).

Câu 11 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Trung Quốc?

A. Lai Châu.

B. Cao Bằng.

C. Sơn La.

D. Lạng Sơn.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy tỉnh Sơn La không giáp Trung Quốc. Tỉnh Sơn La giáp với Lào.

Câu 12 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Campuchia?

A. Lâm Đồng.

B. Bình Thuận.

C. Bình Phước.

D. Ninh Thuận.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy tỉnh Bình Phước là tỉnh giáp Campuchia. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng nằm trong nội địa hoặc giáp biển không giáp với quốc gia nào trên đất liền.

Câu 13 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết sắt có ở nơi nào sau đây?

A. Quỳ Châu.

B. Thạch Khê.

C. Lệ Thủy.

D. Phú Vang.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, ta thấy mỏ sắt có ở Thạch Khê (Hà Tĩnh).

Câu 14 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết than đá có ở nơi nào sau đây?

A. Tiền Hải.

B. Cẩm Phả.

C. Cổ Định.

D. Quỳ Châu.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, ta thấy than đá có chủ yếu ở Cẩm Phả (Quảng Ninh). Quảng Ninh là tỉnh tập trung trên 90% than của Việt Nam.

Câu 15 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Lào?

A. Gia Lai.

B. Đắk Nông.

C. Kon Tum.

D. Đắk Lắk.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy tỉnh Kon Tum là tỉnh duy nhất ở Tây Nguyên giáp với Lào.

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Đà Lạt thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

A. Nam Trung Bộ.

B. Nam Bộ.

C. Tây Nguyên.

D. Bắc Trung Bộ.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy Đà Lạt thuộc vùng khí hậu Tây Nguyên.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Sa Pa thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

A. Đông Bắc Bộ.

B. Tây Bắc Bộ.

C. Trung và Nam Bắc Bộ.

D. Bắc Trung Bộ.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy Sa Pa thuộc vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Nha Trang thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

A. Nam Trung Bộ.

B. Nam Bộ.

C.Tây Nguyên.

D. Bắc Trung Bộ.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy Nha Trang thuộc vùng khí hậu Nam Trung Bộ.

Câu 4 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa ỉí Việt Nam trang 9, cho biết Điện Biên Phủ thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

A. Trung và Nam Bắc Bộ.

B. Tây Bắc Bộ.

C. Đông Bắc Bộ.

D. Bắc Trung Bộ.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa ỉí Việt Nam trang 9, ta thấy Điện Biên Phủ thuộc vùng khí hậu Tây Bắc Bộ.

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây nằm cả ở phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

A. Đồng Nai.

B. Cả.

C. Thu Bồn.

D. Mê Công.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy hệ thống sông Mê Công nằm cả ở phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta.

Câu 6 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây không thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Con Voi.         B. Pu Đen Đinh.        C. Pu Sam Sao.        D. Hoàng Liên Sơn.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy dãy núi Con Voi không thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Con Või là dãy núi thuộc miền Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.

Câu 7 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sông Bến Hải đổ ra biển qua cửa nào sau đây?

A. Cửa Gianh.

B. Cửa Nhượng.

C. Cửa Hội.

D. Cửa Tùng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy sông Bến Hải đổ ra biển qua cửa Tùng.

Câu 8 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết crôm có ở nơi nào sau đây?

A. Cổ Định.

B. Quỳ Châu.

C. Thạch Khê.

D. Tiền Hải.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, ta thấy mỏ khoáng sản crôm có Cổ Định.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về chế độ nhiệt của Lạng Sơn so với Nha Trang?

A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn.

B. Nhiệt độ trung bình năm cao hơn.

C. Nhiệt độ trung bình tháng VII cao hơn.

D. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy chế độ nhiệt của Lạng Sơn so với Nha Trang là nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn do Lạng Sơn nằm ở miền Bắc và chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc nên có 1 mùa đông lạnh, nhiệt độ hạ thấp. Trong khi đó Nha Trang nằm ở miền Nam nên có nền nhiệt cao quanh năm, không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Câu 10 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sông Cả đổ ra biển qua cửa nào sau đây?

A. Cửa Gianh.

B. Cửa Việt.

C. Cửa Tùng.

D. Cửa Hội.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy sông Cả đổ ra biển qua cửa Hội.

Câu 11 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về chế độ nhiệt của Hà Nội so với TP. Hồ Chí Minh?

A. Nhiệt độ trung bình năm cao hơn.

B. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn.

C. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn.

D. Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy chế độ nhiệt của Hà Nội so với TP. Hồ Chí Minh là nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn. Do Hà Nội chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nền nhiệt vào mùa đông hạ thấp, TP. Hồ Chí Minh có nền nhiệt cao quanh năm và không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Câu 12 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao hơn cả?

A. Ngọc Krinh.

B. Ngọc Linh.

C. Kon Ka Kinh.

D. Vọng Phu.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, ta thấy đỉnh núi Ngọc Linh là cao nhất trong các đỉnh núi Ngọc Krinh, Ngọc Linh, Kon Ka Kinh và Vọng Phu.

Câu 13 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về chế độ nhiệt của Hà Nội so với Cần Thơ?

A. Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn.

B. Nhiệt độ trung bình năm cao hơn.

C. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn.

D. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy chế độ nhiệt của Hà Nội so với Cần Thơ là nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn. Do Hà Nội chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nền nhiệt vào mùa đông hạ thấp, Cần Thơ có nền nhiệt cao quanh năm và không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Câu 14 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao hơn cả?

A. Phia Uắc.

B. Phia Ya.

C. Kiều Liêu Ti.

D. Tây Côn Lĩnh.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy đỉnh núi Tây Côn Lĩnh cao nhất.

Câu 15 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về chế độ nhiệt của Hà Nội so với Cà Mau?

A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn hơn.

B. Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn.

C. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn.

D. Nhiệt độ trung bình năm thấp hơn.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy chế độ nhiệt của Hà Nội so với Cà Mau không đúng là nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn (Chú ý đường màu đỏ ở 2 trạm khí hậu vào tháng VII).

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Đặc điểm dân cư, đô thị hóa

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết các đô thị nào sau đây có quy mô dân số trên 1 triệu người?

A. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng.

B. Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng.

C. Hải Phòng, Cần Thơ, Hà Nội.

D. Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy các đô thị có quy mô dân số trên 1 triệu người là Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh (Chú ý bảng chú giải – kí hiệu ô vuông có chấm tròn ở giữa).

Câu 2 : (THPT QG 2019 – Đề tham khảo – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Trị?

A. Đồng Hới.

B. Đông Hà.

C. Hồng Lĩnh.

D. Cửa Lò.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy các đô thị thuộc tỉnh Quảng Trị là Đông Hà và Quảng Trị.

Câu 3 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết thành phố nào sau đây không trực thuộc Trung ương?

A. Biên Hòa.        B. Hà Nội.        C. Đà Nẵng.       D. Cần Thơ.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy thành phố không trực thuộc Trung ương là Biên Hòa (Chú ý kí hiệu ở bảng chú giải).

Câu 4 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị nào sau đây ở nước ta là đô thị loại 3?

A. Đồng Hới, Hưng Yên, Tân An, Kon Tum.

B. Thái Bình, Đà Lạt, Cà Mau, Trà Vinh.

C. Sơn La, Thái Nguyên, Pleiku, Cao Bằng

D. Lạng Sơn, Quy Nhơn, Vĩnh Long, Quảng Trị.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 15, các đô thị ở nước ta là đô thị loại 3 là Đồng Hới, Hưng Yên, Tân An, Kon Tum.

Câu 5 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, các lễ hội truyền thống ở Đồng bằng sông Hồng là:

A. Đền Hùng, Chùa Hương, Bà Chúa Xứ.

B. Hội chọi trâu, Phú Giầy, Tây Sơn.

C. Yên Tử, Hội chọi trâu, Cổ Loa.

D. Cổ Loa, Phú Giầy, Chùa Hương.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, các lễ hội truyền thống ở Đồng bằng sông Hồng là Cổ Loa, Phú Giầy, Chùa Hương.

Câu 6 : (THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2018 L2 – MĐ 101). Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, các đô thị có quy mô dân số từ 500.001 đến 1.000.000 người là:

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

B. Hải Phòng, Hà Nội, Cần Thơ.

C. Cần Thơ, Biên Hòa, Đà Nẵng.

D. Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, các đô thị có quy mô dân số từ 500.001 đến 1.000.000 người là Cần Thơ, Biên Hòa, Đà Nẵng.

Câu 7 : (THPT Khánh Sơn – Khánh Hòa 2017). Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, các đô thị không có quy mô dân số trên 1.000.000 người là:

A. TP. Hồ Chí Minh.

B. Hà Nội.

C. Cần Thơ.

D. Hải Phòng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, các đô thị có quy mô dân số trên 1.000.000 người là Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh.

Câu 8 : (THPT Trường Chinh – Lâm Đồng 2017). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào sau đây là đô thị loại 1 ở nước ta?

A. Thành phố Hồ Chí Minh.        B. Hải Phòng.

C. Hà Nội.        D. Cần Thơ.

Đáp án: B

Câu 9 : (THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc 2018). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị nào sau đây là đô thị đặc biệt ở nước ta?

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.        C. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

B. Hà Nội, Cần Thơ.        D. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, các đô thị là đô thị đặc biệt ở nước ta là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Câu 10 : (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc 2018 L3 – MĐ 101). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, xác định đô thị của nước ta có quy mô dân số dưới 1 triệu người?

A. Hà Nội.        B. Hải Phòng.

C. Thành phố Hồ Chí Minh        D. Đà Nẵng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy đô thị của nước ta có quy mô dân số dưới 1 triệu người Đà Nẵng. Các đô thị còn lại có quy mô dân số trên 1 triệu người.

Câu 11 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về phân bố dân cư nước ta?

A. Số dân thành thị nước ta tăng chậm hơn số dân nông thôn.

B. Phần lớn dân cư nước ta sống ở khu vực nông thôn.

C. Các tỉnh miền núi Tây Nguyên, Tây Bắc có dân cư thưa thớt.

D. Vùng có mật độ dân số cao nhất là Đồng bằng sông Hồng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét không đúng về phân bố dân cư nước ta là số dân thành thị nước ta tăng chậm hơn số dân nông thôn.

Câu 12 : (THPT Hà Trung – Thanh Hóa 2018 L1). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số (năm 2007) lớn thứ hai ở Đông Nam Bộ là:

A. Vũng Tàu.        B. TP. Hồ Chí Minh.

C. Thủ Dầu Một.        D. Biên Hòa.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số (năm 2007) lớn thứ hai ở Đông Nam Bộ là Biên Hòa, sau đô thị TP. Hồ Chí Minh.

Câu 13 : (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017 – MĐ 253). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, hãy cho biết nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me được phân bố nhiều nhất ở vùng:

A. Tây Nguyên        B. Tây Bắc

C. Đông Bắc        D. Bắc Trung Bộ

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me được phân bố nhiều nhất ở vùng Tây Nguyên.

Câu 14 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15 hãy cho biết các thành phố nào sau đây có quy mô dân số trên 1.000.000 dân?

A. Biên Hoà.

B. Hải Phòng.

C. Đà Nẵng.

D. Cần Thơ.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy các thành phố có quy mô dân số trên 1.000.000 dân là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng.

Câu 15 : (THPT Hồng Quang 2019 L1 – Hải Dương – MĐ 406). Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, hãy cho biết phần lớn diện tích vùng Tây Nguyên có mật độ dân số (năm 2017) ở mức:

A. từ 201 – 500 người/km2

B. trên 500 người/km2

C. từ 101 – 200 người/km2

D. dưới 100 người/km2

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, phần lớn diện tích vùng Tây Nguyên có mật độ dân số (năm 2017) ở mức dưới 100 người/km2.

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


2004 - Toán Lý Hóa