Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 20 trang 93 Sentence patterns - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 20 trang 93 Sentence patterns sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 20 trang 93 Sentence patterns - Global Success 3 Kết nối tri thức

1 (trang 93 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 20 trang 93 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

1. e

2. a

3. c

4. d

5. b

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ đang ở sở thú.

2. Bạn có thể nhìn thấy gì?

3. Tớ có thể nhìn thấy một con vẹt.

4. Con vẹt đang làm gì?

5. Nó đang đếm.

2 (trang 93 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 20 trang 93 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

1. the zoo

2. What

3. see

4. What’s

5. climbing

6. doing

Hướng dẫn dịch:

Bill: Bạn đang ở đâu?

Mai: Tớ đang ở sở thú.

Bill: Bạn có thể thấy gì?

Mai: Tớ có thể nhìn thấy một con hổ và một con công.

Bill: Con hổ đang làm gì vậy?

Mai: Nó đang trèo cây.

Bill: Con công đang làm gì vậy?

Mai: Nó đang múa.

3 (trang 93 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Make sentences (Tạo các câu)

Đáp án:

Quảng cáo

1. We can see an elephant.

2. The parrot is counting.

3. What can you see at the zoo?

4. What is the horse doing?

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta có thể nhìn thấy một con voi.

2. Con vẹt đang đếm.

3. Bạn có thể nhìn thấy gì ở sở thú?

4. Con ngựa đang làm gì?

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên