Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 1 trang 42 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 1 trang 42

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 1 trang 42 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 42). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

- Listen and point: (Nghe và chỉ)

Nội dung bài nghe

Chỉ bức tranh

Kitchen

1

Living room

2

Dining room

3

Bedroom

4

Bathroom

5

Bathroom

5

Kitchen

1

Living room

2

Bedroom

4

Dining room

3


- Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Nội dung bài nghe: 

Kitchen - Living room - Dining room – Bedroom – Bathroom.

Hướng dẫn dịch và phát âm: 

Bức tranh số 

Từ vựng

Phiên âm 

Ý nghĩa 

1

Kitchen

/ˈkɪʧɪn/ 

Nhà bếp

2

Living room

/ˈlɪvɪŋ/ /ruːm/ 

Phòng khách

3

Dining room

/ˈdaɪnɪŋ/ /ruːm/ 

Phòng ăn

4

Bedroom

/ˈbɛdru(ː)m/ 

Phòng ngủ

5

Bathroom

/ˈbɑːθru(ː)m/

Phòng tắm


2. (trang 42). Listen and chant. (Nghe và vè.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe: 

Kitchen, kitchen, kitchen.

Living room, living room, living room.

Dining room, dining room, dining room.

Bedroom, bedroom, bedroom.

Bathroom, bathroom, bathroom.

Hướng dẫn dịch: 

Nhà bếp, nhà bếp, nhà bếp.

Phòng khách, phòng khách, phòng khách.

Phòng ăn, phòng ăn, phòng ăn.

Phòng ngủ, phòng ngủ, phòng ngủ.

Phòng tắm, phòng tắm, phòng tắm.

3. (trang 42). Point and say. Stick. (Chỉ và nói. Dán sticker.)

Hướng dẫn: Con chỉ vào từng hình và từng từ đã được gợi ý bên dưới, nói to từ đó lên, rồi sau đó dán sticker vào từ tương ứng.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Gơị ý phát âm và ý nghĩa 

Số

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

1

Living room

/ˈlɪvɪŋ/ /ruːm/

Phòng khách

2

Dining room

/ˈdaɪnɪŋ/ /ruːm/

Phòng ăn

3

Kitchen

/ˈkɪʧɪn/

Nhà bếp

4

Bathroom

/ˈbɑːθru(ː)m/

Phòng tắm

5

Bedroom

/ˈbɛdru(ː)m/

Phòng ngủ

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác