Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 5 trang 46 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 5 trang 46

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 5 trang 46 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 46). Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ theo, và nhắc lại. Tập viết.)

Hướng dẫn: Con nghe băng, chỉ vào ảnh tương ứng với âm thanh và chữ cái xuất hiện trong băng, nhắc lại. Sau đó hãy viết các chữ, các từ trong bài số 1 vào vở.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 5 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

- Listen and point 

Nội dung bài nghe:

Chỉ tranh số 

Letter N

N

N – Nurse

N – Lion

1

Letter P

P

P – Pen

P – Lollipop 

2

Letter R

R

R – Rabbit

R – Car 

3

Letter S

S

S – Sofa

S – Octopus

4

Letter T

T

T – Tiger

T – Hat

5

Letter V

V – Van 

6

Letter X

X

X – Box

7

Letter Z

Z

Z – Zebra

Z – Buzz

8


- Listen and repeat:

Số

Nội dung bài nghe

Phiên âm

1

Letter N

N

N – Nurse

N – Lion

/ˈlɛtər ɛn 

n – nɜːs 

n – ˈlaɪən /

2

Letter P

P

P – Pen

P – Lollipop 

/ˈlɛtə piː 

p

p– pɛn 

p – ˈlɒlɪpɒp/

3

Letter R

R

R – Rabbit

R – Car 

/ˈlɛtər ɑ

r

r – ˈræbɪt 

r – kɑ/

4

Letter S

S

S – Sofa

S – Octopus

/ˈlɛtər ɛs 

s – ˈsəʊfə 

s – ˈɒktəpəs/

5

Letter T

T

T – Tiger

T – Hat

/ˈlɛtə ti 

t

t – ˈtaɪgə 

t – hæt/

6

Letter V

V – Van 

/ˈlɛtə vi

v

v – væn/

7

Letter X

X

X – Box

/ˈlɛtər ɛks 

ks 

ks – bɒks/

8

Letter Z

Z

Z – Zebra

Z – Buzz

/ˈlɛtə zɛd 

z

z – ˈzibrə 

z – bʌz/

Hướng dẫn dịch: 

Số

Hướng dẫn dịch

1

Chữ N

/n/ - phát âm /nờ/

/n/ - nurse (y tá)

/n/ - lion (sư tử)

2

Chữ P

/p/ - phát âm /pờ/

/p/ - pen (bút mực)

/p/ - lollipop (kẹo mút)

3

Chữ R

/r/ - phát âm /rờ/

/r/ - rabbit (con thỏ)

/r/ - car (ô tô)

4

Chữ S

/s/ - phát âm /sờ/

/s/ - sofa (ghế xô pha)

/s/ - octopus (con bạch tuộc)

5

Chữ T

/t/ - phát âm /tờ/

/t/ - tiger (con hổ)

/t/ - hat (cái mũ)

6

Chữ V

/v/ - phát âm /vờ/

/v/ - van (xe van)

7

Chữ X

/ks/ - phát âm /kờ sờ/

/ks/ - box (cái hộp)

8

Chữ Z

/z/ - phát âm /zờ/

/z/ - zebra (ngựa vằn)

/z/ - buzz (tiếng vo vo)


2. (trang 46). Listen and chant. (Nghe và vè.)

Nội dung bài nghe:

Look! A nurse.

N, n, nurse.


Look! A pen.

P, p, pen.


A n, n nurse with a p, p pen.

A n, n nurse with a p, p pen.


Look! A rabbit.

R, r, rabbit.


Look! A sofa.

S, s, sofa.


A r, r, rabbit’s on a s, s, sofa.

A r, r, rabbit’s on a s, s, sofa.


Look! A tiger.

T, t, tiger.


Look! A van.

V, v, van.


A t, t, tiger’s in a v, v, van.

A t, t, tiger’s in a v, v, van.


Look! A zebra.

Z, z, zebra.


Look! A box.

X, x, box.


A z, z, zebra’s in a x, x, box.

A z, z, zebra’s in a x, x, box.

Hướng dẫn dịch: 

Nhìn này! Một cô y tá.

N, n, nurse (y tá).


Nhìn! Một cây bút mực.

P, p, bút mực.


Một cô y tá với một cây bút mực.

Một cô y tá với một cây bút mực.


Nhìn! Một con thỏ.

R, r, rabbit (thỏ).


Nhìn! Một chiếc ghế sofa.

S, s, sofa (ghế xô pha).


Một con thỏ trên ghế xô pha.

Một con thỏ trên ghế xô pha.


Nhìn! Một con hổ.

T, t, tiger (hổ).


Nhìn! Một chiếc xe tải.

V, v, van (xe van).


Một con hổ ở trong cái xe van.

Một con hổ ở trong cái xe van.Nhìn! Một con ngựa vằn.

Z, z, zebra (ngựa vằn).


Nhìn! Một hộp.

X, x, box (hộp).


Một con ngựa vằn trong một cái hộp. 

Một con ngựa vằn trong một cái hộp. 

3. (trang 46). Listen to the sounds. Connect the letters.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 5 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:                                 R – v – t – u – z – q – x 

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 5 | Chân trời sáng tạo

Gợi ý cách trả lời câu hỏi : What does the queen see? (Nữ hoàng nhìn thấy gì?)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 5 | Chân trời sáng tạo

- A zebra is on a car with an orange and an apple. (Con ngựa vằn ở trên xe ô tô với một quả cam và một quả táo)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 5 | Chân trời sáng tạo

- A lion has an umbrella and a lollipop. (Con sư tử có một cái ô và một cây kẹo mút.)

4. (trang 46). Look and point to the sounds n and p. (Nhìn và chỉ vào các âm và âm p.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 5 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Âm n được khoanh tròn màu đỏ.

Âm p được khoanh tròn màu xanh nước biển.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 5 | Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch nghĩa:

Nữ hoàng có một cái cửa sổ. Cô ấy nhìn thấy một con sư tử.

Con sư tử có một cái ô và một cây kẹo mút.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên