Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 3 trang 44 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 3 trang 44

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 3 trang 44 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 44). Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ theo, và nhắc lại. Tập viết.)

Hướng dẫn: Con nghe băng, chỉ vào ảnh tương ứng với âm thanh và chữ cái xuất hiện trong băng, nhắc lại. Sau đó hãy viết các chữ, các từ trong bài số 1 vào vở.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

- Listen and point 

Nội dung bài nghe:

Chỉ tranh số 

Letter V

V

V – Van

1

Letter W

W

W – Window

2

Letter X

X

X – Box

3

Letter Y

Y

Y – Yo-yo

4

Letter Z

Z

Z – Zebra

Z – Buzz 

5

Letter Y

Y

Y – Yo-yo

4

Letter V

V

V – Van

1

Letter X

X

X – Box

3

Letter Z

Z

Z – Zebra

Z – Buzz

5

Letter W

W

W – Window

2


 
- Listen and repeat:

Số

Nội dung bài nghe

Phiên âm

1

Letter V

V

V – Van

/ˈlɛtə viː 

v – væn/ 

2

Letter W

W

W – Window

/ˈlɛtə ˈdʌblju(ː) 

w

w– ˈwɪndəʊ/

3

Letter X

X

X – Box

/ˈlɛtər ɛks 

ks 

ks – bɒks/

4

Letter Y

Y

Y – Yo-yo

/ˈlɛtə waɪ 

j – jəʊ-jəʊ/

5

Letter Z

Z

Z – Zebra

Z – Buzz 

/ˈlɛtə zɛd 

z – ˈziːbrə 

z– bʌz/


 Hướng dẫn dịch:

Số

Hướng dẫn dịch

1

Chữ V

/v/ - phát âm /vờ/

/v/ - van (xe van)

2

Chữ W

/w/ - phát âm /w/

/w/ - window (cửa sổ)

3

Chữ X

/ks/ - phát âm /kờ sở/

/ks/ - box (cái hộp)

4

Chữ Y

/j/ - phát âm /jờ/

/j/ - yo-yo (cái yo-yo)

5

Chữ Z

/z/ - phát âm /zờ/

/z/ - zebra (ngựa vằn)

/z/ - buzz (tiếng vo vo)


2. (trang 44). Listen and chant. (Nghe và vè.)

Nội dung bài nghe:

Here is the van.

V, v, van.


Here is the window.

W, w, window.


Here is the box.

X, x, box.


Here is the yo-yo.

Y, y, yo-yo.


Here is the zebra.

Z, z, zebra.

Hướng dẫn dịch: 

Đây là xe van.

V, v, van (xe van).


Đây là cửa sổ.

W, w, window (cửa sổ).


Đây là cái hộp.

X, x, box (cái hộp).


Đây là cái yo-yo.

Y, y, yo-yo (cái yo-yo)


Đây là con ngựa vằn.

Z, z, zebra (ngựa vằn)

3. (trang 44). Point and say. (Chỉ tranh và nói)

Hướng dẫn: Con chỉ vào từng hình là từ vựng mà con đã được học, nói từ vựng đó. 

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Gợi ý cách nói:

1

Here is the window.

W, w, w. Window.

2

Here is the box.

X, x, x. Box.

3

Here is the yo-yo.

Y, y, y. Yo-yo.

4

Here is the van.

V, v, v. Van.

5

Buzz. Z, z, z.

6

Here is the zebra.

Z, z, z. Zebra.

Hướng dẫn dịch: 

1

Đây là cửa sổ.

W, w, w. Window (cửa sổ)

2

Đây là cái hộp.

X, x, x. Box (cái hộp).

3

Đây là cái yo-yo.

Y, y, y. Yo-yo (cái yo-yo).

4

Đây là xe van.

V, v, v. Van (xe van).

5

Buzz (tiếng vo vo). Z, z, z.

6

Đây là con ngựa vằn.

Z, z, z. Zebra (con ngựa vằn)


4. (trang 44). Look and point to the sounds x and z. (Nhìn và chỉ vào các âm x và âm z.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Âm x được khoanh tròn màu đỏ.

Âm z được khoanh tròn màu xanh nước biển.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Tôi có thể nghe thấy tiếng vo-vo.

Nó có phải con cáo không?

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác