Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 6 trang 47 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 6 trang 47

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 6 trang 47 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 47). Listen and read. (Nghe và đọc)

Hướng dẫn: Con nghe và đọc theo câu chuyện sau:

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 6 | Chân trời sáng tạo

Nội dung trong từng bức tranh: 

Bức tranh số 1

Rosy: Look! I have a certificate!

Mom: Very good, Rosy! Go and show your family.

Bức tranh số 2

Rosy: Where’s Grandma?

Is she in the kitchen?

Mom:  No, she isn’t.

Bức tranh số 3

Rosy: Is Dad in the living room?

Mom: No, he isn’t.

Bức tranh số 4

Everyone: Surprise!

Grandma: Good job, Rosy!

Rosy: Thank you! 


Hướng dẫn dịch:

- Bức tranh số 1: 

Rosy: Mẹ, hãy nhìn này! Con được nhận giấy chứng nhận rồi.

Mom: Con làm tốt lắm, Rosy. Đi và khoe cả nhà thôi nào.

- Bức tranh số 2: 

Rosy: Bà đâu hả mẹ?

Bà có ở bếp không ạ?

Mom:  Không, bà không ở đó đâu.

- Bức tranh số 3: 

Rosy: Vậy bố có ở phòng khách không ạ?

Mom: Không, bố không ở đó đâu.

- Bức tranh số 4: 

Everyone: Ngạc nhiên chưa!

Grandma: Con làm tốt lắm, Rosy!

Rosy: Con cảm ơn ạ!

2. (trang 47). Read and say. (Đọc và nói.)

Hướng dẫn: Con đọc và kể câu chuyện sau:

Tiếng Anh lớp 2 Unit 6 Lesson 6 | Chân trời sáng tạo

Nội dung trong từng bức tranh: 

Bức tranh số 1

Rosy: Look! I have a certificate!

Mom: Very good, Rosy! Go and show your family.

Bức tranh số 2

Rosy: Where’s Grandma?

Is she in the kitchen?

Mom:  No, she isn’t.

Bức tranh số 3

Rosy: Is Dad in the living room?

Mom: No, he isn’t.

Bức tranh số 4

Everyone: Surprise!

Grandma: Good job, Rosy!

Rosy: Thank you! 


Hướng dẫn dịch:

- Bức tranh số 1: 

Rosy: Mẹ, hãy nhìn này! Con được nhận giấy chứng nhận rồi.

Mẹ: Con làm tốt lắm, Rosy. Đi và khoe cả nhà thôi nào.

- Bức tranh số 2: 

Rosy: Bà đâu hả mẹ?

Bà có ở bếp không ạ?

Mẹ:  Không, bà không ở đó đâu.

- Bức tranh số 3: 

Rosy: Vậy bố có ở phòng khách không ạ?

Mẹ: Không, bố không ở đó đâu.

- Bức tranh số 4: 

Mọi người: Ngạc nhiên chưa!

Bà: Con làm tốt lắm, Rosy!

Rosy: Con cảm ơn ạ!

3. (trang 47). Listen again and repeat. Act. (Nghe lại lần nữa và nhắc lại. Sau đó, diễn theo tranh)

Nội dung bài nghe

Rosy: Look! I have a certificate!

Mom: Very good, Rosy! Go and show your family.

Rosy: Where’s Grandma?

Is she in the kitchen?

Mom:  No, she isn’t.

Rosy: Is Dad in the living room?

Mom: No, he isn’t.

Everyone: Surprise!

Grandma: Good job, Rosy!

Rosy: Thank you!

Hướng dẫn dịch:

Rosy: Mẹ, hãy nhìn này! Con được nhận giấy chứng nhận rồi.

Mẹ: Con làm tốt lắm, Rosy. Đi và khoe cả nhà thôi nào.

Rosy: Bà đâu hả mẹ?

Bà có ở bếp không ạ?

Mẹ:  Không, bà không ở đó đâu.

Rosy: Vậy bố có ở phòng khách không ạ?

Mẹ: Không, bố không ở đó đâu.

Mọi người: Ngạc nhiên chưa!

Bà: Con làm tốt lắm, Rosy!

Rosy: Con cảm ơn ạ!

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác