Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 20, 21 - Cánh diều

Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 20, 21 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 20, 21 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 trang 20 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Tính nhẩm:

4 : 2                      14 : 2                    18 : 2

6 : 2                      16 : 2                     2 : 2

12 : 2                     10 : 2                    20 : 2

Lời giải

Em học thuộc bảng chia 2 và hoàn thành các phép tính như sau:

4 : 2 = 2                          14 : 2 = 7                        18 : 2 = 9

6 : 2 = 3                          16 : 2  = 8                        2 : 2 = 1

12 : 2 = 6                         10 : 2 = 5                        20 : 2 = 10

Bài 2 trang 20 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Tính (theo mẫu):

Mẫu: 8 l : 2 = 4 l

10 kg : 2                         18 cm : 2                        16 l : 2

14 kg : 2                         20 dm : 2                        12 l : 2

Lời giải

10 kg : 2 = 5 kg                        18 cm : 2 = 9 cm                       16 l : 2 = 8 l

14 kg : 2 = 7 kg                        20 dm : 2 = 10 dm                    12 l : 2 = 12 l

Bài 3 trang 21 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Tính nhẩm:

2 × 3                               2 × 6                               2 × 9

6 : 2                                12 : 2                              18 : 2

6 : 3                                12 : 6                              18 : 9

Lời giải

Từ phép nhân 2 × 3 = 6; em lập được 2 phép chia tương ứng: 6 : 2 = 3 và 

6 : 3 = 2

Từ phép nhân 2 × 6 = 12; em lập được 2 phép chia tương ứng: 12 : 2 = 6 và 

12 : 6 = 2

Từ phép nhân 2 × 9 = 18; em lập được 2 phép chia tương ứng: 18 : 2 = 9 và 

18 : 9 = 2

Ta có kết quả như sau:

2 × 3 = 6                         2 × 6 = 12                                2 × 9 = 18

6 : 2 = 3                          12 : 2 = 6                                  18 : 2 = 9

6 : 3 = 2                          12 : 6 = 2                                  18 : 9 = 2

Bài 4 trang 21 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Xem tranh rồi nói phép chia thích hợp:

 Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 20, 21 | Cánh diều

Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 20, 21 | Cánh diều

Lời giải

Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 20, 21 | Cánh diều

Em quan sát hình vẽ, em thấy có 10 quả thông, chia đều cho 2 bạn Sóc. Mỗi bạn Sóc có 5 quả thông.

Ta có phép chia: 10 : 2 = 5

Em điền như sau: 10 : 2 = 5

Toán lớp 2 Bảng chia 2 trang 20, 21 | Cánh diều

Em quan sát hình vẽ, thấy có 8 bánh xe, lắp vào mỗi xe đạp 2 bánh xe.

8 bánh xe lắp đủ cho 4 xe đạp. Ta có phép chia: 8 : 2 = 4

Em điền như sau: 8 : 2 = 4

Bài 5 trang 21 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Kể tên 1 tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 2.

Lời giải
 
+ Có 10 của cà rốt, chia đều cho 2 bạn Thỏ. Để đi tìm số cà rốt của mỗi bạn Thỏ ta thực hiện phép chia: 10 : 2 = 5

+ Có 16 cái bánh, chia đều cho 2 bạn. Để đi tìm số bánh của mỗi bạn ta thực hiện phép chia: 12 : 2 = 6.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác