Toán lớp 2 Bảng chia 5 trang 22,23 - Cánh diều

Toán lớp 2 Bảng chia 5 trang 22,23 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bảng chia 5 trang 22,23 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 trang 22 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Tính nhẩm:

10 : 5                             5 : 5                      15 : 5

30 : 5                              25 : 5                    50 : 5

40 : 5                              45 : 5                    35 : 5

Lời giải

Em học thuộc bảng chia 5 và hoàn thành các phép chia:

10 : 5  = 2                        5 : 5 = 1                15 : 5 = 3

30 : 5 = 6                        25 : 5 = 5              50 : 5 = 10

40 : 5 = 8                        45 : 5 = 9               35 : 5 = 7

Bài 2 trang 22 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Tính:

15 kg : 5                         35 cm : 5                        45 l : 5

20 kg : 5                         50 dm : 5                        30 l : 5

Lời giải

15 kg : 5

Em thực hiện phép chia: 15 : 5 = 3

Sau đó, em viết đơn vị kg kèm theo. Ta có: 15 kg : 5 = 3 kg

Em làm tương tự và được kết quả như sau:

15 kg : 5 = 3 kg                        35 cm : 5 = 7 cm                       45 l : 5 = 9 l

20 kg : 5 = 4 kg                        50 dm : 5 = 10 dm                    30 l : 5 = 6 l

Bài 3 trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Tính nhẩm:

5 × 3                               5 × 9                               5 × 6

15 : 5                              45 : 5                              30 : 5

15 : 3                              45 : 9                              30 : 6

Lời giải:

Từ phép nhân: 5 × 3 = 15, em lập được 2 phép chia tương ứng là: 15 : 3 = 5 

Và 15 : 5 = 3.

Từ phép nhân: 5 × 9 = 45, em lập được 2 phép chia tương ứng là: 45 : 5 = 9 

Và 45 : 9 = 5.

Từ phép nhân: 5 × 6 = 30, em lập được 2 phép chia tương ứng là: 30 : 5 = 6 

Và 30 : 6 = 5.

Em được kết quả như sau:

5 × 3 = 15                       5 × 9 = 45                       5 × 6 = 30

15 : 5  = 3                        45 : 5 = 9                        30 : 5 = 6

15 : 3 = 5                        45 : 9 = 5                        30 : 6 = 5

Bài 4 trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Xem tranh rồi nói phép chia thích hợp:

 Toán lớp 2 Bảng chia 5 trang 22,23 | Cánh diều

Lời giải

a) 

Em quan sát hình vẽ thấy có 20 bạn, xếp đều vào 5 vòng tròn. Mỗi vòng tròn có 4 bạn. Ta có phép chia: 20 : 5 = 4

Em điền như sau: 20 : 5 = 4

b) 

Em quan sát hình vẽ thấy có 15 cúc áo, khâu vào mỗi áo 5 cúc. Khâu đủ 3 chiếc áo. Ta có phép chia: 15 : 5 = 3

Em điền như sau: 15 : 5 = 3

Bài 5 trang 23 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 5.

Lời giải

+ Có 20 bông hoa, chia đều cho 4 bạn. Mỗi bạn có 5 bông hoa. 

Ta có phép chia: 20 : 4 = 5

+ Có 50 quyển vở, chia đều cho 10 bạn học sinh xuất sắc. Mỗi bạn có 5 quyển. 

Ta có phép chia: 50 : 10 = 5

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác