Toán lớp 2 Giờ - Phút trang 34, 35 - Cánh diều

Toán lớp 2 Giờ - Phút trang 34, 35 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Giờ - Phút trang 34, 35 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 trang 34 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

 Toán lớp 2 Giờ - Phút trang 34, 35 | Cánh diều

Lời giải

Toán lớp 2 Giờ - Phút trang 34, 35 | Cánh diều

Kim ngắn chỉ quá số 7, kim dài chỉ số 3. Khi đó, đồng hồ chỉ 7 giờ 15 phút.

Toán lớp 2 Giờ - Phút trang 34, 35 | Cánh diều

Kim ngắn chỉ giữa số 11 và số 12, kim dài chỉ số 6. Khi đó, đồng hồ chỉ 11 giờ 30 phút.

Toán lớp 2 Giờ - Phút trang 34, 35 | Cánh diều

Kim ngắn chỉ giữa số 2 và số 3, kim dài chỉ số 6. Khi đó, đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút.

Toán lớp 2 Giờ - Phút trang 34, 35 | Cánh diều

Kim ngắn chỉ quá số 10, kim dài chỉ số 3. Khi đó, đồng hồ chỉ 10 giờ 15 phút.

Bài 2 trang 34 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 4 giờ 15 phút, 5 giờ rưỡi, 

11 giờ 15 phút, 12 giờ 30 phút.

b) 13 giờ rưỡi, 14 giờ 15 phút,

19 giờ 15 phút, 22 giờ 30 phút.

Toán lớp 2 Giờ - Phút trang 34, 35 | Cánh diều

Lời giải

a) Đồng hồ chỉ 4 giờ 15 phút, khi đó kim ngắn chỉ quá số 4, kim dài chỉ số 3.

Đồng hồ chỉ 5 giờ rưỡi, khi đó kim ngắn chỉ giữa số 5 và số 6, kim dài chỉ số 6.

Đồng hồ chỉ 11 giờ 15 phút, khi đó kim ngắn chỉ quá số 11, kim dài chỉ số 3.

Đồng hồ chỉ 12 giờ 30 phút, khi đó kim ngắn chỉ giữa số 12 và số 1, kim dài chỉ số 6.

b) Đồng hồ chỉ 13 giờ rưỡi hay 1 giờ 30 phút (chiều) khi đó kim ngắn chỉ giữa số 1 và số 2, kim dài chỉ số 6.

Đồng hồ chỉ 14 giờ 15 phút hay 2 giờ 15 phút (chiều) khi đó kim ngắn chỉ quá số 2, kim dài chỉ số 3.

Đồng hồ chỉ 19 giờ 15 phút hay 7 giờ 15 phút (tối) khi đó kim ngắn chỉ quá số 7, kim dài chỉ số 3.

Đồng hồ chỉ 22 giờ 30 phút hay 10 giờ 30 phút (đêm) khi đó kim ngắn chỉ giữa số 10 và số 11, kim dài chỉ số 6.

Bài 3 trang 35 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi:

Toán lớp 2 Giờ - Phút trang 34, 35 | Cánh diều

Lời giải

a) Em quan sát đồng hồ thấy kim ngắn chỉ quá số 8, kim dài chỉ số 3. Khi đó, đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút.

Nam và các bạn đến Hồ Tây lúc 8 giờ 15 phút.

b) Em quan sát đồng hồ thấy kim ngắn chỉ giữa số 9 và số 10, kim dài chỉ số 6. Khi đó, đồng hồ chỉ 9 giờ 30 phút.

Nam và các bạn đến chàu Một Cột 9 giờ 30 phút.

c) Em quan sát đồng hồ ghi 14:30 hay 2 giờ 30 phút chiều.

Nam và các bạn đến Văn Miếu lúc 2 giờ 30 phút chiều.

d) Em quan sát đồng hồ ghi 16:15 hay 4 giờ 15 phút (chiều).

Nam và các bạn lên xe ra về lúc 4 giờ 15 phút (chiều).

Bài 4 trang 35 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Hãy nói về thời gian mở cửa và đóng cửa của các địa điểm dưới đây:

Toán lớp 2 Giờ - Phút trang 34, 35 | Cánh diều

Lời giải

Toán lớp 2 Giờ - Phút trang 34, 35 | Cánh diều

Em quan sát hình vẽ, thời gian mở cửa buổi sáng là 7:30, thời gian mở cửa buổi chiều là 16:15

Thời gian đóng cửa buổi sáng là: 9:30, thời gian đóng cửa buổi chiều tối là: 19:00

Toán lớp 2 Giờ - Phút trang 34, 35 | Cánh diều

Em quan sát hình vẽ, thời gian mở cửa buổi sáng là 8:30, thời gian mở cửa buổi chiều là 13:30

Thời gian đóng cửa buổi sáng là: 11:30, thời gian đóng cửa buổi chiều là: 17:15

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác