Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 - Cánh diều

Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 trang 46 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Viết các số:

Bốn trăm, năm trăm, sáu trăm, bảy trăm, tám trăm, chín trăm, một nghìn.

Lời giải:

Bốn trăm: 400

Năm trăm: 500

Sáu trăm: 600

Bảy trăm: 700

Tám trăm: 800

Chín trăm: 900

Một nghìn: 1000

Bài 2 trang 46 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Số?

 Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 | Cánh diều

Lời giải:

Em thấy rằng các số đều là các số tròn trăm. Số liền trước kém số liền sau 100 đơn vị hay số liền sau hơn số liền trước 100 đơn vị.

Các số đó là: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Em điền như sau:

Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 | Cánh diều

Bài 3 trang 46 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Chị Mai muốn mua 800 ống hút làm bằng tre. Chị Mai cần lấy mấy hộp ống hút?

Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 | Cánh diều

Lời giải

Mỗi hộp ống hút có 100 ống hút. Chị Mai muốn mua 800 ống hút làm bằng tre nên cần mua 8 hộp ống hút.

Bài 4 trang 47 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Chọn số tương ứng với cách đọc:

Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 | Cánh diều

Lời giải:

Một trăm tám mươi: 180

Một trăm năm mươi: 150

Một trăm bảy mươi: 170

Một trăm bốn mươi: 140

Một trăm sáu mươi: 160

Hai trăm: 200

Em nối như sau:

Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 | Cánh diều

Bài 5 trang 47 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Số?

Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 | Cánh diều

Lời giải

Các số cần điền là các số tròn chục có ba chữ số. Số liền trước kém số liền sau 10 đơn vị hay số liền sau hơn số liền trước 10 đơn vị. 

Các số đó là: 110 , 120 , 130 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180 , 190 , 200.

Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 | Cánh diều

Bài 6 trang 47 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Chọn chữ đặt trước đáp án đúng:

Số cúc áo có trong hình vẽ bên là:

A. 800                            B. 170                            C. 80

Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 | Cánh diều

Lời giải

Em quan sát hình vẽ thấy có 1 hộp cúc áo có 100 cúc.

Có 7 hộp cúc áo có 10 cúc nên 7 hộp cúc áo có: 

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70 (cúc áo)

Có tất cả: 100 + 70 = 170 (cúc áo)

Em khoanh vào B.

Bài 7 trang 48 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Chọn cách đọc tương ứng với số:

Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 | Cánh diều

Lời giải

Một trăm linh bảy: 107

Một trăm linh ba: 103

Một trăm linh tám: 108

Một trăm linh năm: 105

Một trăm linh sáu: 106

Một trăm mười: 110

Em nối như sau:

Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 | Cánh diều

Bài 8 trang 48 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Số?

Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 | Cánh diều

Lời giải

Em quan sát thấy rằng số liền trước kém số liền sau 1 đơn vị hay số liền sau hơn số liền trước 1 đơn vị. 

Các số đó là: 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110

Em điền như sau:

Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 | Cánh diều

Bài 9 trang 48 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Trò chơi “Lấy đủ số lượng”:

Toán lớp 2 Các số trong phạm vi 1000 trang 46,47,48 | Cánh diều

Lời giải

Để lấy đủ 130 khối lập phương, em thực hiện xếp mỗi hàng có 10 khối lập phương. 10 hàng có 100 khối lập phương và thêm 3 hàng nữa, em có 130 khối lập phương.

Để lấy đủ 104 khối lập phương, em thực hiện xếp mỗi hàng có 10 khối lập phương. 10 hàng có 100 khối lập phương và thêm 4 khối lập phương nữa, em có 104 khối lập phương.

Tương tự, em thực hiện lấy đủ các khối lập phương khác.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác