Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập - Cánh diều

Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 trang 62 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Tính:

 Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập | Cánh diều

Lời giải

Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập | Cánh diều

Em thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái (trừ các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập | Cánh diều

Bài 2 trang 62 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

a) 174 + 625                   607 + 82                281 + 8

b) 487 – 234                   596 – 95                724 – 4 

Lời giải

Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập | Cánh diều

Bài 3 trang 62 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Tính nhẩm:

a) Tính nhẩm (theo mẫu):

Mẫu: 500 + 300 = 800              1000 – 400 = 600

200 + 400              600 – 100              300 + 60 + 7

700 + 300              1000 – 200            900 + 90 + 9

500 + 500              1000 – 900            700 + 20 + 5

b) Trò chơi “Tìm bạn cùng qua cầu”:

Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập | Cánh diều

Lời giải

a) Mẫu: 500 + 300 = 800                    1000 – 400 = 600

200 + 400 = 600              600 – 100 = 500             300 + 60 + 7 = 367

700 + 300 = 1000           1000 – 200 = 800            900 + 90 + 9 = 999

500 + 500 = 1000            1000 – 900 = 100            700 + 20 + 5 = 725

b) 

Gấu cân nặng 300 kg.

Sư tử cân nặng 240 kg.

Ngựa cân nặng 200 kg.

Hà mã cân nặng 120 kg

Voi cân nặng 450 kg.

Tổng cân nặng của Voi và Gấu là: 

 450kg + 300kg = 750kg > 500 kg (loại)

Tổng cân nặng của Voi và Sư tử là: 

450 kg + 240 kg = 690 kg > 500 kg (loại)

Tổng cân nặng của Voi và Ngựa: 450 kg + 200 kg = 650 kg > 500 kg (loại)

Tổng cân nặng của Voi và Hà mã: 450 kg + 120 kg = 570 kg > 500 kg (loại)

Tổng cân nặng của Sư tử và Gấu: 240 kg + 300 kg = 540 kg > 500 kg (loại)

Tổng cân nặng của Sư tử và Ngựa: 240 kg + 200 kg = 440 kg < 500 kg (chọn)

Tổng cân nặng của Sư tử và Hà mã: 240 kg + 120 kg = 360 kg < 500 kg (chọn)

Tổng cân nặng của Ngựa và Gấu: 200 kg + 300 kg = 500 kg = 500 kg (loại)

Tổng cân nặng của Ngựa và Hà mã: 200 kg + 120 kg = 320 kg < 500 kg (chọn)

Tổng cân nặng của Gấu và Hà mã: 300 kg + 120 kg = 420 kg < 500 kg (chọn)

Vậy: 2 bạn có thể qua cầu cùng nhau là: Sư tử và Ngựa, Sư tử và Hà mã, Gấu và Hà mã, Ngựa và Hà mã.

Bài 4 trang 63 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo mẫu):

Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập | Cánh diều

a) 683                   b) 127                   c) 303                   d) 240

Lời giải:

a) 683 gồm 6 trăm, 8 chục và 3 đơn vị, ta viết: 683 = 600 + 80 + 3

b) 127 gồm 1 trăm, 2 chục và 7 đơn vị, ta viết: 127 = 100 + 20 + 7

c) 303 gồm 3 trăm, 0 chục và 3 đơn vị, ta viết: 303 = 300 + 3

d) 240 gồm 2 trăm, 4 chục và 0 đơn vị, ta viết: 240 = 200 + 40

Bài 5 trang 63 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Thực hiện phép trừ rồi kiểm tra lại kết quả bằng phép cộng.

Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập | Cánh diều

Em thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập | Cánh diều

Sau đó, em thực hiện lấy 216 + 372

Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập | Cánh diều

Em thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập | Cánh diều

Sau đó, em thực hiện lấy 232 + 143: 

Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập | Cánh diều

Bài 6 trang 63 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Hưởng ứng phong trào “Trồng cây gây rừng”, xã Thắng Lợi đã trồng được 345 cây bạch đàn và 420 cây keo tai tượng. Hỏi xã Thắng Lợi đã trồng được tất cả bao nhiêu cây bạch đàn và cây keo tai tượng?

Toán lớp 2 trang 62, 63 Luyện tập | Cánh diều

Lời giải

Xã Thắng Lợi đã trồng được tất cả số cây là:

345 + 420 = 765 (cây)

Đáp số: 765 cây

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác