Toán lớp 2 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58, 59 - Cánh diều

Toán lớp 2 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58, 59 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58, 59 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 trang 58 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Tính:

 Toán lớp 2 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58, 59 | Cánh diều

Lời giải

Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58, 59 | Cánh diều

Bài 2 trang 58 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

153 + 426              582 + 207              450 + 125              666 + 300

Lời giải:

Em thực hiện đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng được đặt thẳng cột với nhau (chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm thẳng cột với chữ số hàng trăm). 

Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

 Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58, 59 | Cánh diều

Bài 3 trang 59 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Tính (theo mẫu):
 
Toán lớp 2 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58, 59 | Cánh diều

Lời giải

Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58, 59 | Cánh diều

Bài 4 trang 59 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Tính (theo mẫu):
 Toán lớp 2 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58, 59 | Cánh diều

Lời giải

Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58, 59 | Cánh diều

Bài 5 trang 59 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

803 + 55                246 + 31                510 + 31                694 + 4

Lời giải

Em thực hiện đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng được đặt thẳng cột với nhau (chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm thẳng cột với chữ số hàng trăm). 

Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

 Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58, 59 | Cánh diều

Bài 6 trang 59 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Lớp 2A và lớp 2B cùng sưu tầm các bức ảnh về động vật trong sách đỏ Việt Nam. Lớp 2A sưu tầm được 145 bức ảnh, lớp 2B sưu tầm được 154 bức ảnh. Hỏi hai lớp sưu tầm được tất cả bao nhiêu bức ảnh?

Lời giải

Cả hai lớp sưu tầm được số bức ảnh là: 

145 + 154 = 199 (bức ảnh)

Đáp số: 199 bức ảnh

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên