Toán lớp 2 Phép chia (tiếp theo) trang 18,19 - Cánh diều

Toán lớp 2 Phép chia (tiếp theo) trang 18,19 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép chia (tiếp theo) trang 18,19 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 trang 18 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Cho phép nhân, nêu hai phép chia thích hợp:

Toán lớp 2 Phép chia (tiếp theo) trang 18,19 | Cánh diều

Lời giải

a) Từ phép nhân 2 × 7 = 14, em lập được 2 phép chia tương ứng:

14 : 2 = 7 và 14 : 7 = 2

Em điền như sau:

Toán lớp 2 Phép chia (tiếp theo) trang 18,19 | Cánh diều

b) Từ phép nhân: 5 × 3 = 15, em lập được 2 phép chia tương ứng:
 15 : 3 = 5 và 15 : 5 = 3

Em điền như sau:

Toán lớp 2 Phép chia (tiếp theo) trang 18,19 | Cánh diều

Bài 2 trang 18 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Số?

2 × 5 = …                       2 × 10 = …                     5 × 8 = …

10 : 2 = …                      20 : 2 = …                      40 : 5 = …

10 : 5 = …                      20 : 10 = …                     40 : 8 = …

Lời giải

Từ 1 phép nhân, em có thể lập được 2 phép chia tương ứng.
 Em có kết quả như sau:

2 × 5 = 10                       2 × 10 = 20                     5 × 8 = 40

10 : 2 = 5                        20 : 2 = 10                      40 : 5 = 8

10 : 5 = 2                    20 : 10 = 2                      40 : 8 = 5

Bài 3 trang 19 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Nêu phép nhân và phép chia thích hợp cho mỗi tranh vẽ:

a) 

Toán lớp 2 Phép chia (tiếp theo) trang 18,19 | Cánh diều

b) 

Toán lớp 2 Phép chia (tiếp theo) trang 18,19 | Cánh diều

Lời giải

a) Em quan sát hình vẽ, em thấy có 4 nhóm, mỗi nhóm có 2 bạn nghĩa là 2 được lấy 4 lần. Ta có phép nhân: 2 × 4 = 8

Từ phép nhân 2 × 4 = 8, em lập được 2 phép chia tương ứng là: 8 : 2 = 4 và 8 : 4 = 2

Em điền như sau:

Toán lớp 2 Phép chia (tiếp theo) trang 18,19 | Cánh diều

Toán lớp 2 Phép chia (tiếp theo) trang 18,19 | Cánh diều

Em quan sát hình vẽ, em thấy có 4 nhóm, mỗi nhóm có 5 bạn nghĩa là 5 được lấy 5 lần. Ta có phép nhân: 5 × 4 = 20

Từ phép nhân 5 × 4 = 20, em lập được 2 phép chia tương ứng là: 20 : 4 = 5 và 

20 : 5 = 4

Em điền như sau:

Toán lớp 2 Phép chia (tiếp theo) trang 18,19 | Cánh diều

Bài 4 trang 19 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Kể chuyện theo các bức tranh có sử dụng phép chia 8 : 2.

Toán lớp 2 Phép chia (tiếp theo) trang 18,19 | Cánh diều

Lời giải

Em quan sát bức tranh số 1: Bạn Cún em đang đếm số cá trong bể và đếm được 8 em cá.

Bức tranh số 2: Bạn Cún em không may làm đổ bể cá. Hai bạn Nam và Hoa nhìn thấy bể cá đã bị vỡ, những chú cá đang nằm dưới đất.

Bức tranh số 3: Hai bạn lấy 2 bể cá mới, chia đều 8 em cá vào 2 bể cá. Mỗi bể có 4 em cá.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác