Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 10,11 - Cánh diều

Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 10,11 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 10,11 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 trang 11 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Tính nhẩm:

2 × 7                     2 × 2                     2 × 6                     2 × 3                     2 × 10

2 × 5                     2 × 9                     2 × 4                     2 × 1                     2 × 8

Lời giải

2 × 7 = 14             2 × 2 = 4                         2 × 6 = 12                       

2 × 3 = 6               2 × 10 = 20                     2 × 5 = 10             

2 × 9 = 18             2 × 4 = 8                         2 × 1 = 2               

2 × 8 = 16

Bài 2 trang 11 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Tính (theo mẫu):
 
Mẫu: 2 kg × 4 = 8 kg

2 kg × 6                2 cm × 8                2 l × 7

2 kg × 10               2 dm × 9               2 l × 5 

Lời giải

2 kg × 6 = 12 kg              2 cm × 8 = 16 cm            2 l × 7 = 14 l

2 kg × 10 = 20 kg            2 dm × 9 = 18 dm           2 l × 5 = 10 l

Bài 3 trang 11 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

a) Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 10,11 | Cánh diều

b) Kể một tình huống có sử dụng phép nhân 2 × 4 trong thực tế.

Lời giải

Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 10,11 | Cánh diều

Em quan sát hình ảnh, thấy có 5 chậu hoa, mỗi chậu hoa có 2 bông hoa nghĩa là 2 được lấy 5 lần. Ta có phép nhân: 2 × 5 = 10

Vậy em điền: 2 × 5 = 10

Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 10,11 | Cánh diều

Em quan sát hình ảnh, thấy có 3 bạn, mỗi bạn có 2 cái vợt nghĩa là 2 được lấy 3 lần. Ta có phép nhân: 2 × 3 = 6

Vậy em điền: 2 × 3 = 6

b) Tình huống sử dụng phép nhân 2 × 4 trong thực tế:

+ Mỗi bạn học sinh tích cực trong tuần được tặng 2 quyển vở. Cả lớp có 4 bạn học sinh tích cực. Để tính số vở được tặng của cả lớp, ta cần thực hiện phép nhân. Ta nói, 2 được lấy 4 lần, ta có phép nhân 2 × 4, kết quả của phép nhân này là số vở được tặng của lớp.

Tương tự, các em tự tìm thêm các tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế. 

Bài 3 trang 11 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Trò chơi “Kết bạn”:

Toán lớp 2 Bảng nhân 2 trang 10,11 | Cánh diều

Lời giải

Kết mấy? Kết mấy?

Kết 4. Kết 4.

Có 4 người, mỗi người có 2 chân nghĩa là 2 được lấy 4 lần. Ta có phép nhân: 

2 × 4 = 8 (chân)

Kết mấy? Kết mấy?

Kết 3. Kết 3.

Có 3 người, nỗi người có 2 chân nghĩa là 2 được lấy 3 lần. Ta có phép nhân: 

2 × 3 = 6 (chân)

Kết mấy? Kết mấy?

Kết 5. Kết 5.

Có 5 người, nỗi người có 2 chân nghĩa là 2 được lấy 5 lần. Ta có phép nhân: 

2 × 5 = 10 (chân)

Kết mấy? Kết mấy?

Kết 6. Kết 6.

Có 6 người, nỗi người có 2 chân nghĩa là 2 được lấy 6 lần. Ta có phép nhân: 

2 × 6 = 12 (chân)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác