Toán lớp 2 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất trang 94, 95 - Cánh diều

Toán lớp 2 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất trang 94, 95 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất trang 94, 95 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 trang 94 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Xem tranh rồi kiểm đếm số lượng từng loại con vật và ghi lại kết quả (theo mẫu):

 Toán lớp 2 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất trang 94, 95 | Cánh diều

Lời giải

Con vẹt:   Toán lớp 2 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất trang 94, 95 | Cánh diều  3

Con cá:  Toán lớp 2 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất trang 94, 95 | Cánh diều     15

Con chim: Toán lớp 2 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất trang 94, 95 | Cánh diều     6

Con rùa: Toán lớp 2 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất trang 94, 95 | Cánh diều  4

Con thỏ:  Toán lớp 2 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất trang 94, 95 | Cánh diều    7

Bài 2 trang 94 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Quan sát biểu đồ tranh sau:
 
Toán lớp 2 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất trang 94, 95 | Cánh diều

Trả lời các câu hỏi:

a) Biểu đồ tranh trên cho ta biết điều gì?

b) Bạn Khôi uống mấy cốc nước trong một ngày?

c) Bạn nào uống nhiều nước nhất? Bạn nào uống ít nước nhất?

Lời giải

a) Biểu đồ tranh trên cho ta biết số cốc nước của các bạn: Khôi, Giang, Trâm, Phước uống trong một ngày.

b) Bạn Khôi uống 7 cốc nước trong một ngày.

c) Bạn Phước uống 9 cốc nước, Trâm uống 2 cốc nước, Trang 7 uống cốc nước, Khôi uống 7 cốc nước.

Nên bạn Phước uống nhiều nước nhất, Trâm uống ít nước nhất.

Bài 3 trang 95 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Hà và Nam chơi trò chơi “Bít mắt chọn hoa”.

Toán lớp 2 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất trang 94, 95 | Cánh diều

Chọn chữ đặt trước câu mô tả đúng khả năng xảy ra của một lần chơi:

A. Hà có thể chọn được bông hoa màu vàng.

B. Hà không thể chọn được bông hoa màu vàng.

C. Hà chắc chắn chọn được bông hoa màu vàng.

Lời giải:

Hà và Nam tham gia trò chơi “Bít mắt chọn hoa”, Hà có thể chọn được bông hoa màu vàng.

Em chọn đáp án A: Hà có thể chọn được bông hoa màu vàng.

Bài 4 trang 95 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Có 5 thẻ ghi các số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy rút ra một thẻ và đọc số ghi trên thẻ đó.

Toán lớp 2 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất trang 94, 95 | Cánh diều

Sử dụng các từ “chắc chắn”, “có thể”, “không thể” để mô tả đúng khả năng xảy ra của một lần rút thẻ:

a) Thẻ được rút ra là thẻ ghi số 0.

b) Thẻ được rút ra là thẻ ghi số 1.

c) Thẻ được rút ra là thẻ ghi một số bé hơn 10.

Lời giải: 

a) Có các thẻ số: 1, 2, 3, 4, 5 nên thẻ được rút ra không thể là thẻ ghi số 0.

b) Có các thẻ số: 1, 2, 3, 4, 5 nên thẻ được rút ra có thể là thẻ ghi số 1.

c) Có các thẻ số: 1, 2, 3, 4, 5 nên thẻ được rút ra chắc chắn là thẻ ghi một số bé hơn 10.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác