Toán lớp 2 Các số có ba chữ số (tiếp theo) trang 50, 51 - Cánh diều

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số (tiếp theo) trang 50, 51 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Các số có ba chữ số (tiếp theo) trang 50, 51 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 trang 50 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Số?

 Toán lớp 2 Các số có ba chữ số (tiếp theo) trang 50, 51 | Cánh diều

Lời giải

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số (tiếp theo) trang 50, 51 | Cánh diều

Có 263 khối lập phương.

Em điền như sau: 

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số (tiếp theo) trang 50, 51 | Cánh diều

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số (tiếp theo) trang 50, 51 | Cánh diều

Có 620 khối lập phương.

Em điền như sau: 

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số (tiếp theo) trang 50, 51 | Cánh diều

Bài 2 trang 51 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Thực hiện (theo mẫu);

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số (tiếp theo) trang 50, 51 | Cánh diều

Lời giải:

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số (tiếp theo) trang 50, 51 | Cánh diều

Viết là: 382, đọc số: Ba trăm tám mươi hai

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số (tiếp theo) trang 50, 51 | Cánh diều

Viết là: 405, đọc số: Bốn trăm linh năm 

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số (tiếp theo) trang 50, 51 | Cánh diều

Viết là: 560, đọc là: Năm trăm sáu mươi 

Em điền như sau:

Toán lớp 2 Các số có ba chữ số (tiếp theo) trang 50, 51 | Cánh diều

Bài 3 trang 51 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Nói (theo mẫu):

Mẫu: 236 gồm 2 trăm 3 chục 6 đơn vị.

a) 127 gồm … trăm … chục … đơn vị.

b) 360 gồm … trăm … chục … đơn vị.

c) 802 gồm … trăm … chục … đơn vị.

Lời giải

a) 127 gồm 1 trăm 2 chục 7 đơn vị.

b) 360 gồm 3 trăm 6 chục 0 đơn vị.

c) 802 gồm 8 trăm 0 chục 2 đơn vị.

Bài 4 trang 51 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Chọn chữ đứng trước câu trả lời đúng:

Một hộ gia đình nuôi 3 trăm con gà, 9 chục con vịt và 8 con ngỗng, Hỏi gia đình đó nuôi được tất cả số con gà, vịt, ngỗng là:

A. 389                            B. 398                            C. 938

Lời giải:

Một hộ gia đình nuôi 3 trăm con gà, 9 chục con vịt và 8 con ngỗng vậy gia đình đó nuôi được tất cả số con gà, vịt, ngỗng là: 398

Đáp án: B

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác