Toán lớp 2 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) trang 90, 91 - Cánh diều

Toán lớp 2 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) trang 90, 91 - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) trang 90, 91 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 trang 90 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Tính nhẩm:

300 + 600                       700 + 300                      400 + 60 + 3

500 – 400                        1000 – 800                     900 – 300 – 50 

Lời giải

300 + 600 = 900              700 + 300 = 1000                     400 + 60 + 3 = 463

500 – 400 = 100              1000 – 800 = 200                     900 – 300 – 50 = 550

Bài 2 trang 90 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Tính nhẩm:

2 × 7                               5 × 2           12 : 2           15 : 5

2 × 4                               5 × 9           6 : 2            30 : 5

2 × 8                               5 × 6           20 : 2           50 : 5

Lời giải

2 × 7 = 14                       5 × 2 = 10   

12 : 2 = 6                        15 : 5 = 3

2 × 4 = 8                         5 × 9  = 45   

6 : 2 = 3                          30 : 5 = 6

2 × 8 =16                        5 × 6  = 30   

20 : 2 = 10                      50 : 5 = 10

Bài 3 trang 90 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Xem tranh rồi viết phép nhân và phép chia thích hợp:

 Toán lớp 2 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) trang 90, 91 | Cánh diều

Lời giải

Có 4 cột đèn, mỗi cột đèn có 5 bóng, nghĩa là: 5 được lấy 4 lần. Ta có phép nhân: 

5 × 4 = 20

Từ phép nhân: 5 × 4 = 20, ta viết được 2 phép chia tương ứng: 

20 : 4 = 5; 20 : 5 = 4.

Em điền như sau:

Toán lớp 2 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) trang 90, 91 | Cánh diều

Bài 4 trang 91 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Số?

Toán lớp 2 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) trang 90, 91 | Cánh diều

Lời giải

Mỗi xe đạp có 2 bánh xe:

a) 2 xe đạp có số bánh xe là:

2 × 2 = 4 (bánh xe)

b) 5 xe đạp có số bánh xe là:

2 × 5 = 10 (bánh xe)

c) 5 xe đạp có số bánh xe là:

2 × 6 = 12 (bánh xe)

Toán lớp 2 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) trang 90, 91 | Cánh diều

Bài 5 trang 91 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Nhà Nam thu hoạch được 20 quả dưa hấu.

Toán lớp 2 Ôn tập về số và các phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) trang 90, 91 | Cánh diều

Trả lời các câu hỏi:

a) Nếu chia đều vào 5 rổ thì mỗi rổ có mấy quả dưa hấu?

b) Nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả dưa hấu thì cần mấy rổ?

Lời giải

a) Nhà Nam thu hoạch 20 quả dưa hấu, nếu chia đều vào 5 rổ thì mỗi rổ có số quả dưa hấu là: 20 : 5 = 4 (quả)

b) Nhà Nam thu hoạch 20 quả dưa hấu, nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả dưa hấu thì cần số rổ là: 20 : 5 = 4 (rổ)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác