Toán lớp 2 trang 74, 75 Luyện tập chung - Cánh diều

Toán lớp 2 trang 74, 75 Luyện tập chung - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 74, 75 Luyện tập chung sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Tính:

 Toán lớp 2 trang 74, 75 Luyện tập chung | Cánh diều

Lời giải

Toán lớp 2 trang 74, 75 Luyện tập chung | Cánh diều

Bài 2 trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

a) 126 + 268                   687 + 91                         186 + 5

b) 825 – 408                   536 – 66                         224 – 8 

Lời giải

Toán lớp 2 trang 74, 75 Luyện tập chung | Cánh diều

Bài 3 trang 74 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

a) Tính nhẩm:

230 + 20                         150 + 350                       405 + 45

650 – 150                       835 – 35                         200 – 50 

b) Trò chơi “Ai nhanh ai đúng”:

Mỗi bạn viết hai số có ba chữ số nhỏ hơn 500 rồi tính tổng. Ai có tổng lớn hơn sẽ thắng cuộc.

Toán lớp 2 trang 74, 75 Luyện tập chung | Cánh diều

Lời giải

a) 230 + 20 = 250           150 + 350 = 500              405 + 45 = 450

650 – 150 = 500             835 – 35 = 800               200 – 50 = 150

b) Em viết hai số có ba chữ số nhỏ hơn 500 là: 221 và 135

Em thực hiện tính tổng: 221 + 135 = 356

Bạn viết hai số có ba chữ số nhỏ hơn 500 là: 345 và 206

Bạn thực hiện tính tổng: 345 + 206 = 551

So sánh 356 < 551 nên bạn thắng.

Em thực hiện tương tự với các số khác rồi tính tổng và so sánh.

Bài 4 trang 75 SGK Toán lớp 2 Tập 2: (> ; < ; =) ?

280 + 300 … 280 + 30                        640 – 400 … 460 – 400 

750 + 40 … 40 + 750                         900 – 80 … 960 – 80 

Lời giải

+) 280 + 300 … 280 + 30          

280 + 300 = 580

280 + 30 = 310

Vì 580 > 310 nên 280 + 300 > 280 + 30.      

+) 640 – 400 … 460 – 400 

640 – 400 = 240

460 – 400 = 60

Vì 240 > 60 nên 640 – 400 > 460 – 400.

+) 750 + 40 … 40 + 750  

750 + 40 = 790

40 + 750 = 790

Vì 790 = 790 nên 750 + 40 = 40 + 750 

+) 900 – 80 … 960 – 80 

900 – 80 = 810

960 – 80 = 880

Vì 810 < 880 nên 900 – 80 < 960 – 80.

Bài 5 trang 75 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu dài 288 km. Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long dài 134 km. Hỏi quãng đường nào dài hơn và dài hơn bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Vì 288 km > 134 km nên quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu dài hơn quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long.

Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu dài hơn quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long số ki--mét là: 

288 – 134 = 154 (km)

Vậy: Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu dài hơn quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long 154 km.

Bài 6 trang 75 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Mỗi ngày anh Nam đều tập thể dục bằng cách chạy bộ theo em đường như sơ đồ dưới đây. Nếu chạy 2 vòng thì anh Nam đã chạy được tất cả bao nhiêu ki--mét?

Toán lớp 2 trang 74, 75 Luyện tập chung | Cánh diều

Lời giải

Đổi: 1 km = 1000 m; 2km = 2000m 

1 vòng anh Nam chạy được số ki--mét là:

1000 + 2000 + 300 + 700 = 4000 (m)

2 vòng anh Nam chạy được số ki--mét là:

4000 × 2 = 8000 (m)

Đổi: 8000 m = 8 km

Vậy nếu chạy 2 vòng thì anh Nam đã chạy được tất cả 8 km.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác