Toán lớp 2 trang 26, 27 Luyện tập chung - Cánh diều

Toán lớp 2 trang 26, 27 Luyện tập chung - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 26, 27 Luyện tập chung sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 trang 26 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

a) Tính nhẩm:

2 × 5                              5 × 4                              2 × 4

10 : 5                              20 : 5                              8 : 2

b) Tính:

2 cm × 6                         5 kg × 10                        2 dm × 8

25 dm : 5                        18 l : 2                            30 kg : 5

Lời giải:

a) 

2 × 5 = 10                       5 × 4 = 20                       2 × 4 = 8

10 : 5 = 2                        20 : 5 = 4                        8 : 2 = 4

b) 

2 cm × 6 = 12 cm                      5 kg × 10 = 50 kg            2 dm × 8 = 16 dm

25 dm : 5 = 5 dm                      18 l : 2 = 9 l                    30 kg : 5 = 6 kg

Bài 2 trang 26 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

 Toán lớp 2 trang 26, 27 Luyện tập chung | Cánh diều

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

16 : 2 = 8 ; 2 × 4 = 8 ; 40 : 5 = 8 ; 50 : 5 = 10 ; 20 : 2 = 10 ; 12 : 2 = 6 ; 

30 : 5 = 6 ; 2 × 3 = 6 ; 2 × 5 = 10.

Em thực hiện nối như sau:

Toán lớp 2 trang 26, 27 Luyện tập chung | Cánh diều

Bài 3 trang 26 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Chọn dấu ( + , - , × , : ) thích hợp:

12 … 4 = 8                     25 … 5 = 5                     2 … 4 = 8

20 … 5 = 4                     2 … 3 = 6                       18 … 2 = 9

Lời giải:

Em thấy rằng: 

12 – 4 = 8

25 : 5 = 5 

2 × 4 = 8 

20 : 5 = 4 

2 × 3 = 6 

18 : 2 = 9

Em điền kết quả như sau:

12 – 4 = 8                       25 : 5 = 5                        2 × 4 = 8

20 : 5 = 4                        2 × 3 = 6                         18 : 2 = 9

Bài 4 trang 26 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

a) Tìm tích, biết hai thừa số là 5 và 9.

b) Tìm thương, biết số bị chia là 16 và số chia là 2.

Lời giải

a) Hai thừa số là 5 và 9 thì tích là: 5 × 9 = 45

b) Số bị chia là 16 và số chia là 2 thì thương là: 16 : 2 = 8

Bài 5 trang 27 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Một trường tiểu học dự kiến trồng 30 cây xanh ở vườn trường.

Toán lớp 2 trang 26, 27 Luyện tập chung | Cánh diều

Trả lời câu hỏi:

a) Nếu trồng thành 5 hàng thì mỗi hàng có mấy cây?

b) Nếu trồng mỗi hàng 5 cây thì trồng thành mấy hàng?

Lời giải

a) Nhà trồng dự kiến trồng 30 cây xanh ở vườn trường, nếu trồng thành 5 hàng thì mỗi hàng có: 30 : 5 = 6 (cây)

b) Nhà trồng dự kiến trồng 30 cây xanh ở vườn trường, nếu trồng mỗi hàng 5 cây thì trồng thành: 30 : 5 = 6 (hàng)

Bài 6 trang 27 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

Nêu các phép nhân, phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Toán lớp 2 trang 26, 27 Luyện tập chung | Cánh diều

Lời giải

a) 

Có 2 chuồng gà, mỗi chuồng có 5 con gà nghĩa là 5 được lấy 2 lần. 

Ta có phép nhân: 5 × 2 = 10

b) 

Có 8 con thỏ, chia đều vào 2 chuồng. Để tính số con thỏ ở mỗi chuồng, ta thực hiện phép chia: 8 : 2 = 4 

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác