Công thức tính thể tích đa diện - Toán lớp 12Toán lớp 12: Thể tích khối đa diện

Công thức tính thể tích đa diện

1. Tứ diện đều

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        1. Tứ diện đều thuộc loại {3; 3}

        2. Tất cả các cạnh bằng nhau, tất cả các mặt là tam giác đều.

        3. Đường cao:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        4. Thể tích:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        5. Diện tích toàn phần:

Stoàn phần = 4Sđáy= a2√3

2. Lập phương

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        1. Thể tích khối lập phương V = a3

        2. Diện tích toàn phần Stp = 6a2

        3. Độ dài đường chéo: a√3

3. Chóp tứ giác đều

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        1. Chóp tứ giác đều S.ABCD là đa diện đều thuộc loại hình chóp có đáy là hình vuông và SO⊥(ABCD)

        2. Các cạnh đáy bằng nhau và các cạnh bên bằng nhau, các mặt bên là những tam giác cân.

        3. Không có tâm đối xứng.

        4. Có 1 trục đối xứng.

        5. Có 4 mặt phẳng đối xứng.

        6. Thể tích:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        7. Diện tích toàn phần:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

4. Lăng trụ tam giác đều

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        1. Lăng trụ tam giác đều là lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều.

        2. Các cạnh đáy bằng nhau và các cạnh bên bằng nhau, các mặt bên là những hình chữ nhật.

        3. Không có tâm đối xứng và trục đối xứng.

        4. Có 4 mặt phẳng đối xứng.

        5. Thể tích:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        6. Diện tích toàn phần:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

5. Khối hộp chữ nhật

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        1. Hình hộp chữ nhật là lăng trụ đứng, có mặt đáy là hình chữ nhật.

        2. Tất cả các mặt đều là hình chữ nhật.

        3. Không có tâm đối xứng.

        4. Có 3 trục đối xứng.

        5. Có 3 mặt phẳng đối xứng.

        6. Thể tích khối hộp chữ nhật: V=abc

        7. Diện tích toàn phần Stp = 2(ab+bc+ca)

        8. Độ dài đường chéo Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 12 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Giải tích 12 và Hình học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


the-tich-khoi-da-dien.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác