Công thức tính thể tích đa diện - Toán lớp 12Toán lớp 12: Thể tích khối đa diện

Công thức tính thể tích đa diện

Quảng cáo

1. Tứ diện đều

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        1. Tứ diện đều thuộc loại {3; 3}

        2. Tất cả các cạnh bằng nhau, tất cả các mặt là tam giác đều.

        3. Đường cao:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        4. Thể tích:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        5. Diện tích toàn phần:

Stoàn phần = 4Sđáy= a2√3

2. Lập phương

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        1. Thể tích khối lập phương V = a3

        2. Diện tích toàn phần Stp = 6a2

        3. Độ dài đường chéo: a√3

Quảng cáo

3. Chóp tứ giác đều

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        1. Chóp tứ giác đều S.ABCD là đa diện đều thuộc loại hình chóp có đáy là hình vuông và SO⊥(ABCD)

        2. Các cạnh đáy bằng nhau và các cạnh bên bằng nhau, các mặt bên là những tam giác cân.

        3. Không có tâm đối xứng.

        4. Có 1 trục đối xứng.

        5. Có 4 mặt phẳng đối xứng.

        6. Thể tích:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        7. Diện tích toàn phần:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

4. Lăng trụ tam giác đều

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        1. Lăng trụ tam giác đều là lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều.

        2. Các cạnh đáy bằng nhau và các cạnh bên bằng nhau, các mặt bên là những hình chữ nhật.

        3. Không có tâm đối xứng và trục đối xứng.

        4. Có 4 mặt phẳng đối xứng.

        5. Thể tích:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        6. Diện tích toàn phần:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

5. Khối hộp chữ nhật

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

        1. Hình hộp chữ nhật là lăng trụ đứng, có mặt đáy là hình chữ nhật.

        2. Tất cả các mặt đều là hình chữ nhật.

        3. Không có tâm đối xứng.

        4. Có 3 trục đối xứng.

        5. Có 3 mặt phẳng đối xứng.

        6. Thể tích khối hộp chữ nhật: V=abc

        7. Diện tích toàn phần Stp = 2(ab+bc+ca)

        8. Độ dài đường chéo Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Quảng cáo

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


the-tich-khoi-da-dien.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12