Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho 2x = 3 .Tính giá trị biểu thức A = 2. 4x + 3.2−x + 1

A. A= 10    B. A=20    C. A =16    D.A= 18

Đáp án: B

Ta có:

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Ví dụ 2. Cho 3x = 4 . Tính giá trị của biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Đáp án: C

Ta có:

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Ví dụ 3. Biết rằng 2x = 5 . Tính giá trị của biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Đáp án: D

Ta có:

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Ví dụ 4. Cho 2x = a; 3x = b. Hãy biểu diễn A = 24x + 6x + 9x theo a và b.

A. A = a3b + ab+ b2    B.A = a2.b2 + ab+ b2    C.A = ab3 + ab + a2    D.A = a3 + ab + b2

Đáp án: A

Ta có: A = 24x + 6x + 9x

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Ví dụ 5. Cho (√2 + 1)x. Hãy tính giá trị của biểu thức (√2 − 1)2x + (3 + 2√2)x

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Đáp án: C

Ta có: (√2 + 1)(√2 − 1) = 1; (3 + 2√2) = (√2 + 1)2

Do đó

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Ví dụ 6. Cho 5x = 4. Hãy tính giá trị của biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Đáp án: B

Ta có:

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Do đó

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Ví dụ 7. Cho a= 2x; b= 5x. Hãy biểu diễn T = 20x + 50x theo a và b

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Đáp án: A

Ta có:

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Ví dụ 8. Biết 4x + 4−x = 34. Tính giá trị của biểu thức P = 2x + 2−x

A. 6    B. √27.    C. √32.    D. 36

Đáp án: A

Do 2x + 2−x > 0, ∀x ∈ R

Suy ra:

Dạng bài tập Tính giá trị của biểu thức lũy thừa cực hay

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

ham-so-luy-thua-ham-so-mu-va-ham-so-logarit.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12