800 câu trắc nghiệm Lịch Sử 12 Phần 2 (có đáp án): Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000800 câu trắc nghiệm Lịch Sử 12 Phần 2 (có đáp án): Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Để học tốt Lịch Sử lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Sử 12 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000. Bạn vào tên bài để theo dõi phần bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 và đáp án tương ứng.

Quảng cáo

Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12