Axit, bazo, muối. pH của dung dịchChuyên đề: Sự điện li

Axit, bazo, muối. pH của dung dịch

I. Axit, bazơ, muối

1. Axit và bazơ theo thuyết Areniut:

Quảng cáo

Axit: H2O → H+; Bazơ H2O → OH-

*Axit nhiều nấc:

VD: H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4-

H2PO4- ⇌ H++ HPO42-

HPO42- ⇌ H+ + PO43-

* Bazơ nhiều nấc:

VD: Mg(OH)2 ⇌ Mg(OH)+ + OH- ; Mg(OH)+ ⇌ Mg2+ + OH-

*Hiđroxit lưỡng tính:

A(OH)n : Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3.

Phân li theo kiểu bazơ:

VD: Zn(OH)2 ⇌ Zn2+ + 2OH- ; Al(OH)3 ⇌ Al3+ + 3OH-

Quảng cáo

Phân li theo kiểu axit:

VD: Zn(OH)2 ⇌ ZnO22- + 2H+ ; Al(OH)3 ⇌ AlO2- + H3O+

2. Axit, bazơ theo Bronsted:

Axit là chất (hoặc ion) nhường proton H+.

Bazơ là chất (hoặc ion) nhận proton H+.

Chú ý:

Anion gốc axit còn H của axit yếu (H2CO3, H2SO3, H2S, H3PO4, ...) đều là chất lưỡng tính, còn anion không còn H của axit yếu đều là bazơ.

Hằng số phân li axit (Ka) và bazơ (Kb):

VD: CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO- + H+

VD: NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH-

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Sự điện li của muối trong nước:

VD: Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

Quảng cáo

Muối axit, muối trung hoà:

+ Muối axit: Là muối mà gốc axit còn H có khả năng cho proton.

+ Muối trung hoà: Là muối mà gốc axit không còn H có khả năng cho proton.

II. pH của dung dịch

CÔNG THỨCMÔI TRƯỜNG

pH = - lg[H+]

pOH = - lg[OH-]

[H+].[OH-] = 10-14

pH + pOH = 14

pH = a => [H+] = 10-a

pOH = b => [OH+] = 10-b

pH < 7 → Môi trường axít

pH > 7 → Môi trường bazơ

pH = 7 →Môi trường trung tính

[H+] càng lớn ↔ Giá trị pH càng bé

[OH-] càng lớn ↔ Giá trị pH càng lớn

Tham khảo các bài Chuyên đề 1 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-su-dien-li.jsp


Khóa học 12