Tính pH của dung dịch axit – bazơ yếuChuyên đề: Sự điện li

Tính pH của dung dịch axit – bazơ yếu

I. Phương pháp giải

Tương tự như axit mạnh.

Quảng cáo

Sử dụng kết hợp công thức tính độ điện li α, hằng số điện li axit, bazo: Ka, Kb

- Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tan (no)

Chuyên đề Sinh học lớp 9

- Hằng số phân li axit: HA ⇌ H+ + A-

Chuyên đề Sinh học lớp 9

- Hằng số phân li bazơ: BOH ⇌ B+ + OH-

Chuyên đề Sinh học lớp 9

II. Ví dụ

Quảng cáo

Bài 1: Hoà tan 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít dung dịch X.

a. Tính pH của dung dịch X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu thêm vào dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Trả lời

a. nNH4Cl = 1,07/53,5 = 0,02 => CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình điện li:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O ⇌ NH3 + H3O+

Ban đầu 0,01

Điện ly: x   x   x

Sau điện li: 0,01-x   x   x

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 => x = 4,24.10-4 => pH = 3,37

b. Phương trình điện li:

HCl → H+ + Cl+

NH4+ + H2O ⇌ NH3 + H3O+

Quảng cáo

Ban đầu 0,01   0,001

Điện ly x   x   x

Sau điện li: 0,01-x   x   x+0,001

Kb = (x.(x+0,001))/(0,01-x) = 1,8.10-5 => x = 3,69.10-4 => pH = 3,43

Bài 2: Dung dịch A chứa NH3 0,1M và NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3 = 1,75.10-5.

Trả lời

Phương trình điện li

NaOH → Na+ + OH-

NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH+

Ban đầu: 0,1      0,1

Điện ly: x   x   x

Sau điện li: 0,1-x   x   x+0,1

Kb = (x.(0,1+x))/(0,1-x) = 1,75.10-5 => x = 1,75.10-3 => pOH = 4,76 => pH = 9,24

Tham khảo các bài Chuyên đề 1 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-su-dien-li.jsp


Khóa học 12