Bài tập trắc nghiệm Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)Chuyên đề: Sự điện li

Bài tập trắc nghiệm Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)

Câu 1: Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng?

A. Bazơ là chất nhận proton

Quảng cáo

B. Axit là chất khi tan trong nước phân ly cho ra cation H+

C. Axit là chất nhường proton.

D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH-.

Câu 2: Theo thuyết Arehinut, chất nào sau đây là axit?

A. NH3   B. KOH   C. C2H5OH   D. CH3COOH

Câu 3: Theo thuyết Areniut thì chất nào sau đây là bazơ ?

A. HCl   B. HNO3   C.CH3COOH   D. KOH

Câu 4: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là axit khi nó:

A. cho một electron   B. nhận một electron

C. cho một proton   D. Nhận một proton.

Quảng cáo

Câu 5: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là bazơ khi nó:

A. cho một electron   B. nhận một electron

C. cho một proton   D. Nhận một proton.

Câu 6: Theo thuyết Bronstet, chất nào sau đây chỉ là axit?

A. HCl   B. HS-   C. HCO3-   D. NH3.

Câu 7: Dãy chất và ion nào sau đây có tính chất trung tính?

A. Cl-, Na+, NH4+, H2O   B. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl-, Na+   D. NH4+, Cl-, H2O

Câu 8: Cho 2 phương trình: S2- + H2O ⇌ HS- + OH- ; NH4+ + H2O ⇌ NH3 + H3O+; Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, NH4+ là bazơ   B. S2- là bazơ, NH4+ là axit.

C. S2- và NH4+ đều là axit   D. S2- và NH4+ đều là bazơ.

Quảng cáo

Câu 9: Theo Bronsted, các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 đều là:

A. axit   B. bazơ   C. chất trung tính   D. chất lưỡng tính.

Câu 10: Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-    B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH- .   D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. B2. D3. D4. C5. D
6. A7. C8. B9. D10. A

Tham khảo các bài Chuyên đề 1 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-su-dien-li.jsp


Khóa học 12