Bài tập trắc nghiệm Tính pH của dung dịch axit – bazơ yếuChuyên đề: Sự điện li

Bài tập trắc nghiệm Tính pH của dung dịch axit – bazơ yếu

Câu 1: Ba dung dịch axit sau có cùng nồng độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Giá trị pH của chúng tăng theo thứ tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH.   B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH.   D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Quảng cáo

Câu 2: Dung dịch CH3COOH 0,1M có pH = a và dung dịch HCl 0,1M có pH = b. Phát biểu đúng là

A. a < b =1.   B. a > b = 1.   C. a = b = 1.   D. a = b > 1.

Câu 3: Dung dịch axit yếu HNO2 0,1M nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào là đúng?

A.pH > 1   B.pH = 1   C. [H+] > [NO2-]   D.[H+] < [NO2-]

Câu 4: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

A. 5,46   B. 4,76   C. 2,73   D. 0,7

Câu 5: Tính pH của dd HCOOH 0,1M biết rằng Ka của HCOOH là 1,6.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

A. 11,1   B. 3,6   C. 2,9   D. 10,4

Câu 6: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

A. 2,87   B. 8,26   C. 12,24   D. 11,13

Quảng cáo

Câu 7: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và bỏ qua sự phân li của nước

A. 9,23   B. 9,77   C. 4,77   D. 4,23

Câu 8: Cho dd hh X gồm HCl 0,01 M và CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

A. 1,5   B. 1,99   C. 2,5   D. 2,99

Câu 9: Cho dd hh X gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

A. 1,00   B. 4,24   C. 2,88   D. 4,76

Câu 10: Cho dd hh X gồm HF 0,09M và KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

A. 1,1   B. 4,2   C. 2,5   D. 0,8

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. A2. B3. A4. C5. C
6. D7. A8. B9. D10. B

Tham khảo các bài Chuyên đề 1 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-su-dien-li.jsp


Khóa học 12