Bài tập trắc nghiệm Tính pH của dung dịch axit – bazơ mạnhChuyên đề: Sự điện li

Bài tập trắc nghiệm Tính pH của dung dịch axit – bazơ mạnh

Câu 1: Câu nào sai khi nói về pH và pOH của dung dịch ?

A. pH = lg[H+]   B. pH + pOH = 14

C. [H+].[OH-] = 10-14   D. [H+] = 10-a pH = a

Quảng cáo

Câu 2: Dung dịch H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1   B. pH < 1   C. pH > 1   D. [H+] > 2,0M

Câu 3: pH của hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M là:

A. 2   B. 3   C. 4   D. 12

Câu 4: Hòa tan 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. pH của dd thu được là:

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4

Câu 5: pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13   B. 12   C. 1   D. 11

Câu 6: Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250ml dd có pH = 10

A. 0,1 gam   B. 0,01 gam   C. 0,001 gam   D. 0,0001 gam

Quảng cáo

Câu 7: Số ml dung dịch NaOH có pH = 12 cần để trung hoà 10ml dung dịch HCl có pH = 1 là

A. 12ml   B. 10ml   C. 100ml   D. 1ml.

Câu 8: Cho 15 ml dung dịch HNO3 có pH = 2 trung hòa hết 10 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = a. Giá trị của a là:

A.13   B. 12,4   C.12,2   D.12,5

Câu 9: Hoà tan m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M thu được 0,784 lít khí hiđro và dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

A.1   B. 1,5   C.2   D.3

Câu 10: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

A.1   B.2   C.3   D.4

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. B2. B3. A4. D5. A
6. C7. C8. C9. A10. B

Câu 4:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol => CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

=>[H+ ] = 10-4 M => pH = -log(10-4) = 4

Câu 6:

pOH = 4 => [OH-] = 10-4 => nOH- = 0,25.10-4 = 2,5.10-5 mol

mNaOH = 2,5.10-5.40 = 0,001 gam

Câu 7:

nNaOH = nHCl = 10-3 mol => VNaOH = 10-3/10-2 = 10-1 (lít) = 100 ml

Câu 9:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol => mol axit H2SO4 phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol => [H+] = 0,1 => pH = 1

Câu 10:

Tổng mol H+ là 0,02 mol =>[H+] = 0,01 => pH = 2

Tham khảo các bài Chuyên đề 1 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-su-dien-li.jsp


Khóa học 12