Bài tập trắc nghiệm Phản ứng thủy phân của muốiChuyên đề: Sự điện li

Bài tập trắc nghiệm Phản ứng thủy phân của muối

Câu 1: Cho vào mỗi ống dung dịch sau đây một mẩu quì tím

NaCl(1) ; NH4Cl(2) ; NaHSO4 (3) ; Na2S(4) ; CH3COONa(5). Nhận xét đúng là

Quảng cáo

A.1, 2 không làm đổi màu quì tím    B.3, 5 làm quì tím hóa xanh

C.2, 3 làm quì tím hóa đỏ    D.1,5 làm quì tím hóa xanh

Câu 2: Dung dịch chất nào dưới đây có pH = 7?

A. NaF    B. Cu(NO3)2    C. KBr    D. SnCl2

Câu 3: Dung dịch chất nào dưới đây có pH < 7?

A. KNO3    B. Cu(NO3)2    C. CH3COONa    D. NaNO2

Câu 4: Dung dịch chất nào dưới đây có pH > 7?

A. Na2CO3    B. Na2SO4    C. NaHSO4    D. NH4NO3

Câu 5: Chọn nhận xét đúng

Quảng cáo

A.Dung dịch Na2S có pH = 7    B.Dung dịch NaCl có pH = 7

C.Dung dịch Na2SO3 có pH < 7    D.Dung dịch Na2SO4 có pH > 7

Câu 6: Phản ứng thủy phân của muối

A.Là phản ứng giữa muối và nước.

B.Là phản ứng trao đổi giữa các ion với nhau.

C.Là phản ứng trao đổi ion giữa muối và nước.

D.Là phản ứng thủy phân của các ion.

Câu 7: Câu kết luận nào sau đây không đúng?

A. Muối tạo bởi bazơ mạnh-axit mạnh: dung dịch trung tính (pH = 7, không đổi màu chất chỉ thị)

B. Muối tạo bởi bazơ mạnh-axit yếu: dung dịch có tính axit (pH < 7, làm quì tím hoá đỏ).

C. Muối tạo bởi bazơ yếu-axit mạnh: dung dịch có tính axit (pH < 7, làm quì tím hoá đỏ).

D. Muối tạo bởi bazơ mạnh-axit yếu: dung dịch có tính bazơ (pH > 7, làm quì tím hoá xanh và phenolphtalein hoá hồng.

Quảng cáo

Câu 8: Đặc điểm nào dưới đây không phải là của phản ứng thủy phân?

A.Luôn luôn là phản ứng thuận nghịch.

B. Những chất thủy phân được luôn có môi trường pH < 7.

C. Sau phản ứng luôn có axit hoặc bazơ.

D.Những chất thủy phân được không thể có môi trường trung tính.

Câu 9: Cho các chất sau: CH3COONa, NH4Cl, NaCl, Na2S, Na2SO3, KCl, Cu(NO3)2, FeCl3, K2SO4. Có bao nhiêu chất khi tan trong nước tạo dung dịch có môi trường axit?

A.2    B. 3    C.4    D.5

Câu 10: Cho các muối sau: CuSO4, KCl, NH4NO3, (NH4)2S, Na2SO4, K2CO3, Al2(SO4)3, Fe(NO3)3. Có bao nhiêu muối bị thủy phân khi hòa tan vào nước?

A.3    B. 4    C.5    D.6

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. C3. C4. A5. B
6. C7. C8. B9. B10. D

Tham khảo các bài Chuyên đề 1 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-su-dien-li.jsp


Khóa học 12