Pseudo Class và Pseudo Element trong CSSChương này mình sẽ tổng hợp các thuộc tính liên quan tới Pseudo Class và Pseudo Element trong CSS mà đã được đề nghị sử dụng bởi W3 Consortium để bạn tiện theo dõi.

Thuộc tính Miêu tả

:active Pseudo Class

Sử dụng Pseudo Class này để thêm hiệu ứng đặc biệt tới một Active Element

:focus Pseudo Class

Sử dụng Pseudo Class này để thêm hiệu ứng đặc biệt tới một phần tử khi phần tử đó được focus

:hover Pseudo Class

Sử dụng Pseudo Class này để thêm hiệu ứng đặc biệt tới một phần tử khi bạn di chuyển chuột qua nó

:link Pseudo Class

Sử dụng Pseudo Class này để thêm hiệu ứng đặc biệt tới một unvisited link.

:visited Pseudo Class

Sử dụng Pseudo Class này để thêm hiệu ứng đặc biệt tới một visited link.

:first-child Pseudo Class

Sử dụng Pseudo Class này để thêm hiệu ứng đặc biệt tới một phần tử mà là phần tử con đầu tiên của phần tử nào đó

:lang Pseudo Class

Sử dụng Pseudo Class này để xác định một ngôn ngữ được sử dụng trong một phần tử cụ thể

:first-letter Pseudo Element

Sử dụng Pseudo Element này để thêm hiệu ứng đặc biệt tới chữ cái đầu tiên của phần văn bản đã cho

:first-line Pseudo Element

Sử dụng Pseudo Element này để thêm hiệu ứng đặc biệt tới dòng đầu tiên của phần văn bản nào đó

:before Pseudo Element

Sử dụng Pseudo Element này để chèn một số nội dung vào trước một phần tử nào đó (ví dụ chèn các bullet)

:after Pseudo Element

Sử dụng Pseudo Element này để chèn một số nội dung vào sau một phần tử nào đó
Quảng cáo

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


tong_hop_thuoc_tinh_trong_css.jsp