Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án, cực hay (Lần 2)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án, cực hay (Lần 2)

Phần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án, cực hay (Lần 2). Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Địa Lí lớp 10.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:Điều kiện nào hơi nước được ngưng đọng: 1 điểm

A. Không khí bão hoà nhưng vẫn tiếp tục được bổ sung hơi nước

B. Không khí chưa bão hoà, vẫn tiếp tục được bổ sung hơi nước.

C. Không khí chưa bảo hoà, nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống.

D. Không khí bão hoà nhưng không được bổ sung thêm hơi nước

Câu 2:Vào mùa đông ở nước ta, mực lũ thường lên nhanh đột ngột các sông: 1 điểm

A. Miền Nam     B. Miền Bắc     C. Miền Trung     D. Miền núi

Câu 3:Các hồ có nguồn gốc từ băng hà có đặc điểm là: 1 điểm

A. Thường chỉ xuất hiện ở những vùng vĩ độ cao hoặc vùng núi cao

B. Thường rất sâu

C. Thường sâu và có nhiều hình thù

D. Có nhiều hình thù khác nhau

Quảng cáo

Câu 4:Quyển chứa toàn bộ các sinh vật sinh sống của Trái Đất được gọi là: 1 điểm

A. Thạch quyển     B. Động vật quyển     C. Sinh quyển     D. Quyển thực vật

Câu 5:. Đặc điểm tầng đất ở vùng có địa hình dốc là: 1 điểm

A. Mỏng        B. Thường bị bạc màu

C. Xói mon, xâm thực mạnh        D. Nhiệt đới và ôn đới

Câu 6:Một thành phần lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi tất cả các thành phần địa lí khác. Đó là biểu hiện của quy luật nào? 1 điểm

A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh        B. Quy luật địa đới

C. Quy luật nhịp điệu        D. Quy luật phi địa đới

Câu 7:Biểu hiện của quy luật đai cao là sự thay đổi các thảm thực vật theo:1 điểm

A. Vĩ độ     B. Độ cao     C. Kinh độ     D. Xích đạo về cực

Câu 8:Nông nghiệp trở thành một ngành sản xuất hàng hoá dẫn đến việc hình thành: 1 điểm

A. Vùng nông nghiệp xuất khẩu.        B. Vùng chuyên môn hoá nông nghiệp.

C. Vùng sản xuất nông sản.        D. Vùng thâm canh, tăng vụ.

Câu 9:Với sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia nguồn lực có vai trò quyết định là: 1 điểm

A. Ngoại lực     B. Nội lực     C. Vị trí địa lí     D. Tài nguyên thiên nhiên

Câu 10:Ý nào không đúng về vai trò của nguồn lực tự nhiên?1 điểm

A. Là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất

B. Vừa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, vừa phục vụ phát triển kinh tế

Quảng cáo

C. Quyết định sự phát triển của nền kinh tế và xã hội loài người

D. Sự giàu có, đa dạng về tài nguyên thiên nhiên tạo lợi thế cho sự phát triển

Đáp án

Câu 1: 1 điểm

Điều kiện hơi nước được ngưng đọng là không khí bão hoà nhưng vẫn tiếp tục được bổ sung hơi nước hoặc gặp lạnh thì lượng nước thừa sẽ ngưng đọng.

Chọn: A.

Câu 2: 1 điểm

Mực nước lũ của các sông ngòi ở miền Trung nước ta thường lên rất nhanh chủ yếu do sông ở miền Trung nước ta có đặc điểm ngắn, dốc, lượng mưa lớn, tập trung trong thời gian ngắn.

Chọn: C.

Câu 3:1 điểm

Các hồ có nguồn gốc từ băng hà có đặc điểm là thường chỉ xuất hiện ở những vùng vĩ độ cao hoặc vùng núi cao và nông.

Chọn: A.

Câu 4: 1 điểm

Quyển chứa toàn bộ các sinh vật sinh sống của Trái Đất được gọi là sinh quyển.

Chọn: C.

Câu 5: 1 điểm

Đặc điểm tầng đất ở vùng có địa hình dốc là nhiệt đới và ôn đới.

Chọn: D.

Câu 6: 1 điểm

Một thành phần lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi tất cả các thành phần địa lí khác. Đó là biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

Chọn: A.

Câu 7: 1 điểm

Biểu hiện của quy luật đai cao là sự thay đổi các thảm thực vật theo độ cao.

Chọn: B.

Câu 8: 1 điểm

Nông nghiệp trở thành một ngành sản xuất hàng hoá dẫn đến việc hình thành các vùng chuyên môn hoá nông nghiệp.

Chọn: B.

Câu 9: 1 điểm

Với sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia nguồn lực có vai trò quyết định là nội lực (các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội, vị trí địa lí,...).

Chọn: B.

Câu 10: 1 điểm

Nguồn lực tự nhiên có vai trò là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất, vừa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống lại vừa phục vụ phát triển kinh tế và sự giàu có, đa dạng về tài nguyên thiên nhiên tạo lợi thế quan trọng cho sự phát triển.

Chọn: C.

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề số 2)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:Những dòng biển phát sinh từ hai bên xích đạo chảy theo hướng tây, gặp lục địa chuyển hướng chảy về phía cực là các dòng biển: 1 điểm

A. Dòng lạnh     B. Dòng nóng     C. Dòng phản lưu     D. Các dòng biển

Câu 2:. Sóng ngắn gió thổi mạnh đập vào nhau, vỡ tung téo tạo bọt trắng tạo thành: 1 điểm

A. Sóng lừng    B. Sóng bạc đầu     C. Sóng nhọn đầu     D. Sóng thần

Câu 3:. Dựa vào tính chất các nguồn nước người ta chia thành hai loại hồ là: 1 điểm

A. Hồ nước ngọt và hồ nước mặn        B. Hồ nước ngọt và hồ nước lợ

C. Hồ nước trong và hồ nước đục        D. Hồ nước ngọt và hồ nước khoáng

Câu 4:. Những hoạt động của con người tác động đến sự hình thành đất:1 điểm

A. Sản xuất nông nghiệp        B. Hoạt động sản xuất của nhà máy

C. Hoạt động giao thông vận tải        D. Các hoạt động vui chơi, giải trí

Câu 5:Các địa quyển có sự tiếp xúc với thổ nhưỡng quyển là: 1 điểm

A. Khí quyển, thạch quyển, sinh quyển, thủy quyển

B. Khí quyển, thạch quyển, sinh quyển

C. Khí quyển, thạch quyển, thủy quyển

D. Thạch quyển, sinh quyển, thủy quyển

Câu 6:Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí trùng với giới hạn phía trên của: 1 điểm

A. Khí quyển     B. Thủy quyển    C. Sinh quyển    D. Thổ nhưỡng quyển

Câu 7:Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí:1 điểm

A. Lượng CO2 trong khí quyển tăng lên, kéo theo nhiệt độ Trái Đất nóng lên

B. Những trận động đất lớn trên lục địa gây ra hiện tượng sóng thần

C. Rừng đầu nguồn bị mất làm chế độ nước sông trở nên thất thường

D. Mùa lũ của sông diễn ra trùng với mùa mưa

Câu 8:Biện pháp để sử dụng đất nông nghiệp hiện nay có hiệu quả: 1 điểm

A. Mở rộng diện tích đất canh tác.

B. Nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất.

C. Trồng rừng chống xói mòn đất.

D. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất xây dựng

Câu 9:Hình thức chăn nuôi hiện nay đem lại hiệu quả cao: 1 điểm

A. Chăn nuôi theo lối quảng canh.

B. Chăn nuôi tập trung theo hệ thống chuồng trại.

C. Chăn nuôi công nghiệp theo hướng chuyên môn hoá.

D. Chăn nuôi bán công nghiệp

Câu 10:. Đặc điểm của hình thức vùng nông nghiệp:1 điểm

A. Hình thức phát triển thấp nhất.        B. Quy mô nhỏ, lẻ.

C. Hình thức phát triển cao nhất.        D. Sản xuất tự cấp, tụ túc.

Đáp án

Câu 1:1 điểm

Những dòng biển nóng thường phát sinh từ hai bên xích đạo chảy theo hướng tây, gặp lục địa chuyển hướng chảy về phía cực.

Chọn: B.

Câu 2: 1 điểm

Sóng ngắn gió thổi mạnh đập vào nhau, vỡ tung téo tạo bọt trắng tạo thành sóng bạc đầu.

Chọn: B.

Câu 3: 1 điểm

Dựa vào tính chất các nguồn nước người ta chia thành hai loại hồ là: Hồ nước ngọt và hồ nước mặn.

Chọn: A.

Câu 4: 1 điểm

Những hoạt động của con người tác động đến sự hình thành đất là các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Điển hình như làm ruộng, trồng cây hoa màu,…

Chọn: A.

Câu 5: 1 điểm

Các địa quyển có sự tiếp xúc với thổ nhưỡng quyển là khí quyển, thạch quyển và sinh quyển.

Chọn: B.

Câu 6:1 điểm

Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí trùng với giới hạn phía trên của sinh quyển.

Chọn: C.

Câu 7:1 điểm

Biểu hiện không thể hiện quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là những trận động đất lớn trên lục địa gây ra hiện tượng sóng thần vì động đất là do các hoạt động của nội lực gây ra.

Chọn: B.

Câu 8: 1 điểm

Biện pháp để sử dụng đất nông nghiệp hiện nay có hiệu quả là nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lý và tiết kiệm đất.

Chọn: B.

Câu 9: 1 điểm

Hình thức chăn nuôi hiện nay đem lại hiệu quả cao là chăn nuôi công nghiệp theo hướng chuyên môn hoá.

Chọn: C.

Câu 10: 1 điểm

Đặc điểm của hình thức vùng nông nghiệp là hình thức phát triển sản xuất nông nghiệp cao nhất.

Chọn: C.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa