Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)(3 đề)

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)(3 đề)

Phần dưới là danh sách Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)(3 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Địa Lí 10.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Câu 1:Vùng ven biển gần các dòng biển lạnh sẽ chịu ảnh hưởng gây ra: 1 điểm

A. Độ ẩm cao, mưa nhiều        B. Khô hạn, ít mưa

C. Mưa trung bình           D. Độ ẩm thấp, mưa nhiều

Câu 2:Sông chảy theo hướng nam - bắc qua ba miền khí hâu khác nhau:

A. Sông Công Gô     B. Sông Amazôn     C. Sông Nin     D. Sông Vonga

Câu 3:Các hồ hình thành từ các vết nứt trên vỏ Trái Đất thường có hình dạng: 1 điểm

A. Hình tròn     B. Hình móng ngựa     C. Hình bán nguyệt     D. Kéo dài

Câu 4:Ở địa hình bằng phẳng các tầng đất thường:1 điểm

A. Dày, nhiều chất dinh dưỡng        B. Mỏng, ít chất dinh dưỡng

C. Dày, ít chất dinh dưỡng        D. Mỏng, nhiều chất dinh dưỡng

Câu 5:Ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nên: 1 điểm

A. Quá trình phá hủy đá xảy ra chậm, làm cho quá trình hình thành đất yếu

B. Quá trình phá hủy đá xảy ra nhanh, lớp đất phủ dày

C. Quá trình phá hủy đá không diễn ra được, không có lớp đất phủ lên bề mặt

D. Đá bị phá hủy rất nhanh, lớp đất phủ trên bề mặt rất dày

Câu 6:Sự phân bố các đới khí hậu, các nhóm đất trên Trái Đất biểu hiện của quy luật:1 điểm

A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh        B. Quy luật phi địa đới

C. Quy luật nhịp điệu        D. Quy luật địa đới

Câu 7:Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) bao gồm:1 điểm

A. Toàn bộ vỏ Trái Đất       B. Vỏ Trái Đất và khí quyển bên trên

C. Toàn bộ các địa quyển       D. Các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau

Câu 8:Những yếu tố KT - XH kìm hãm sự phát triển nông nghiệp của các nước thuộc địa trước đây:1 điểm

A. Quan hệ chiếm hữu ruộng đất.        B. Nguồn nhân lực thiếu kỹ thuật.

C. Thiếu thị trường tiêu thụ.        D. Chính sách của nhà cầm quyền

Câu 9:. Các động vật hoang dã được thuần dưỡng, chăm sóc và chọn giống được gọi là:1 điểm

A. Vật nuôi.        B. Động vật trong nhà.

C. Động vật hoang dã.        D. Động vật thuần chủng.

Câu 10:Nguồn vốn, thị trường, khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lí từ các nước khác ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước, được gọi là:1 điểm

A. Nguồn lực tự nhiên        B. Nguồn lực tự nhiên – xã hội

C. Nguồn lực từ bên trong        D. Nguồn lực từ bên ngoài

Đáp án

Câu 1:1 điểm

Vùng ven biển gần các dòng biển lạnh thường có thời tiết khô hạn và rất ít mưa.

Chọn: B.

Câu 2: 1 điểm

Sông Nin là sông dài nhất thế giới, chảy theo hướng nam - bắc qua ba miền khí hâu khác nhau.

Chọn: C.

Câu 3:1 điểm

Các hồ hình thành từ các vết nứt trên vỏ Trái Đất thường có hình dạng kéo dài.

Chọn: D.

Câu 4:1 điểm

Ở địa hình bằng phẳng các tầng đất thường rất dày và nhiều chất dinh dưỡng

Chọn: A.

Câu 5:1 điểm

Ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nên quá trình phá hủy đá xảy ra chậm, làm cho quá trình hình thành đất yếu.

Chọn: A.

Câu 6:1 điểm

Sự phân bố các vành đai nhiệt trên Trái Đất, các đai gió (gió Mậu dịch, gió Tây ôn đới, gió Đông cực) và các đai khí áp, các đới khí hậu trên Trái Đất, các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật là biểu hiện của quy luật địa đới.

Chọn: D.

Câu 7: 1 điểm

Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) bao gồm các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau.

Chọn: D.

Câu 8:1 điểm

Những yếu tố KT - XH kìm hãm sự phát triển nông nghiệp của các nước thuộc địa trước đây là quan hệ chiếm hữu ruộng đất.

Chọn: A.

Câu 9: 1 điểm

Các động vật hoang dã được thuần dưỡng, chăm sóc và chọn giống được gọi là vật nuôi.

Chọn: A.

Câu 10: 1 điểm

Nguồn vốn, thị trường, khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lí từ các nước khác ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước, được gọi là nguồn lực từ bên trong.

Chọn: C.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Câu 1:Theo vĩ độ, lượng mưa phân bố không đều, những vùng mưa ít là:

A. Xích đạo     B. Chí tuyến     C. Ôn đới    D. Cận cực

Câu 2:Hiện tượng lũ ống, lũ quét thường xảy ra ở:

A. Trung du     B. Miền núi     C. Đồng bằng     D. Ven biển

Câu 3:Các hồ có nguồn gốc hình thành từ miệng núi lửa thường có đặc điểm:

A. Hình tròn và thường rất sâu        B. Hình bán nguyệt và thường khá sâu

C. Hình tròn và khá nông        D. Hình móng ngựa và sâu

Câu 4:Địa hình dốc thì rất dễ:

A. Xói mòn     B. Bồi tụ     C. Lắng đọng     D. Xâm thực

Câu 5:Các hoạt động của con người không có tác động xấu đến tính chất đất là:

A. Đốt rừng làm nương rẫy

B. Bón quá nhiều các hoá chất vào đất

C. Canh tác quá nhiều vụ trong một năm

D. Luân canh, xen canh các loại cây trồng (đậu tương với ngô)

Câu 6:Điểm giống nhau về biểu hiện rõ nhất của quy luật đai cao và quy luật địa ô là:

A. Sự phân bố các vành đai đất        B. Sự phân bố các kiểu thảm thực vật

C. Sự phân bố các vành khí hậu        D. Sự phân bố của dòng chảy sông ngòi

Câu 7:Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên về cảnh quan địa lý theo

A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh        B. Quy luật địa đới

C. Quy luật địa ô        D. Quy luật đai cao

Câu 8:Xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ, khả năng xen canh và năng suất cây trồng phụ thuộc vào yếu tố chủ yếu:

A. Đất đai.     B. Nước.     C. Sinh vật.     D. Khí hậu

Câu 9:Sự phân chia thành các nguồn lực vị trí địa lí, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực kinh tế – xã hội là dựa vào:

A. Nguồn gốc        B. Tính chất tác động của nguồn lực

C. Dân số và nguồn lao động        D. Chính sách và xu thế phát triển

Câu 10:Đất trồng là yếu tố không thể thay thế được trong nông nghiệp do:

A. Tư liệu sản xuất.        B. Đối tượng lao động.

C. Quyết định cơ cấu cây trồng.        D. Khả năng phát triển nông nghiệp.

Đáp án

Câu 1:

Theo vĩ độ, lượng mưa phân bố không đều, những vùng mưa ít là vùng cận cực và cực với lượng mưa trung bình dưới 200mm/năm.

Chọn: D.

Câu 2:

Hiện tượng lũ ống, lũ quét thường xảy ra ở vùng núi. Ở nước ta hiện tượng này xảy ra thường xuyên vào mùa mưa ở các tỉnh miền núi.

Chọn: B.

Câu 3:

Các hồ có nguồn gốc hình thành từ miệng núi lửa thường có đặc điểm là hình tròn và thường rất sâu.

Chọn: A.

Câu 4:

Địa hình dốc thì rất dễ xảy ra hiện tượng xói mòn, đặc biệt là những vùng có bề mặt đệm yếu hoặc đồi núi trọc.

Chọn: A.

Câu 5:

Các hoạt động của con người không có tác động xấu đến tính chất đất là luân canh, xen canh các loại cây trồng (đậu tương với ngô).

Chọn: D.

Câu 6:

Điểm giống nhau về biểu hiện rõ nhất của quy luật đai cao và quy luật địa ô là sự thay đổi các kiểu thảm thực vật (theo độ cao – quy luật đai cao, theo kinh độ - quy luật địa ô).

Chọn: B.

Câu 7:

Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên về cảnh quan địa lý theo vĩ độ gọi là quy luật địa đới.

Chọn: B.

Câu 8:

Xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ, khả năng xen canh và năng suất cây trồng phụ thuộc vào yếu tố chủ yếu khí hậu.

Chọn: D.

Câu 9:

Sự phân chia thành các nguồn lực vị trí địa lí, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực kinh tế – xã hội là dựa vào nguồn gốc.

Chọn: A.

Câu 10:

Đất trồng là yếu tố không thể thay thế được trong nông nghiệp vì nó là tư liệu sản xuất chủ yếu.

Chọn: A.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Câu 1:Điều kiện nào hơi nước được ngưng đọng: 1 điểm

A. Không khí bão hoà nhưng vẫn tiếp tục được bổ sung hơi nước

B. Không khí chưa bão hoà, vẫn tiếp tục được bổ sung hơi nước.

C. Không khí chưa bảo hoà, nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống.

D. Không khí bão hoà nhưng không được bổ sung thêm hơi nước

Câu 2:Vào mùa đông ở nước ta, mực lũ thường lên nhanh đột ngột các sông: 1 điểm

A. Miền Nam     B. Miền Bắc     C. Miền Trung     D. Miền núi

Câu 3:Các hồ có nguồn gốc từ băng hà có đặc điểm là: 1 điểm

A. Thường chỉ xuất hiện ở những vùng vĩ độ cao hoặc vùng núi cao

B. Thường rất sâu

C. Thường sâu và có nhiều hình thù

D. Có nhiều hình thù khác nhau

Câu 4:Quyển chứa toàn bộ các sinh vật sinh sống của Trái Đất được gọi là: 1 điểm

A. Thạch quyển     B. Động vật quyển     C. Sinh quyển     D. Quyển thực vật

Câu 5:. Đặc điểm tầng đất ở vùng có địa hình dốc là: 1 điểm

A. Mỏng        B. Thường bị bạc màu

C. Xói mon, xâm thực mạnh        D. Nhiệt đới và ôn đới

Câu 6:Một thành phần lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi tất cả các thành phần địa lí khác. Đó là biểu hiện của quy luật nào? 1 điểm

A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh        B. Quy luật địa đới

C. Quy luật nhịp điệu        D. Quy luật phi địa đới

Câu 7:Biểu hiện của quy luật đai cao là sự thay đổi các thảm thực vật theo:1 điểm

A. Vĩ độ     B. Độ cao     C. Kinh độ     D. Xích đạo về cực

Câu 8:Nông nghiệp trở thành một ngành sản xuất hàng hoá dẫn đến việc hình thành: 1 điểm

A. Vùng nông nghiệp xuất khẩu.        B. Vùng chuyên môn hoá nông nghiệp.

C. Vùng sản xuất nông sản.        D. Vùng thâm canh, tăng vụ.

Câu 9:Với sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia nguồn lực có vai trò quyết định là: 1 điểm

A. Ngoại lực     B. Nội lực     C. Vị trí địa lí     D. Tài nguyên thiên nhiên

Câu 10:Ý nào không đúng về vai trò của nguồn lực tự nhiên?1 điểm

A. Là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất

B. Vừa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, vừa phục vụ phát triển kinh tế

C. Quyết định sự phát triển của nền kinh tế và xã hội loài người

D. Sự giàu có, đa dạng về tài nguyên thiên nhiên tạo lợi thế cho sự phát triển

Đáp án

Câu 1: 1 điểm

Điều kiện hơi nước được ngưng đọng là không khí bão hoà nhưng vẫn tiếp tục được bổ sung hơi nước hoặc gặp lạnh thì lượng nước thừa sẽ ngưng đọng.

Chọn: A.

Câu 2: 1 điểm

Mực nước lũ của các sông ngòi ở miền Trung nước ta thường lên rất nhanh chủ yếu do sông ở miền Trung nước ta có đặc điểm ngắn, dốc, lượng mưa lớn, tập trung trong thời gian ngắn.

Chọn: C.

Câu 3:1 điểm

Các hồ có nguồn gốc từ băng hà có đặc điểm là thường chỉ xuất hiện ở những vùng vĩ độ cao hoặc vùng núi cao và nông.

Chọn: A.

Câu 4: 1 điểm

Quyển chứa toàn bộ các sinh vật sinh sống của Trái Đất được gọi là sinh quyển.

Chọn: C.

Câu 5: 1 điểm

Đặc điểm tầng đất ở vùng có địa hình dốc là nhiệt đới và ôn đới.

Chọn: D.

Câu 6: 1 điểm

Một thành phần lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi tất cả các thành phần địa lí khác. Đó là biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

Chọn: A.

Câu 7: 1 điểm

Biểu hiện của quy luật đai cao là sự thay đổi các thảm thực vật theo độ cao.

Chọn: B.

Câu 8: 1 điểm

Nông nghiệp trở thành một ngành sản xuất hàng hoá dẫn đến việc hình thành các vùng chuyên môn hoá nông nghiệp.

Chọn: B.

Câu 9: 1 điểm

Với sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia nguồn lực có vai trò quyết định là nội lực (các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội, vị trí địa lí,...).

Chọn: B.

Câu 10: 1 điểm

Nguồn lực tự nhiên có vai trò là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất, vừa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống lại vừa phục vụ phát triển kinh tế và sự giàu có, đa dạng về tài nguyên thiên nhiên tạo lợi thế quan trọng cho sự phát triển.

Chọn: C.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Câu 1:Những dòng biển phát sinh từ hai bên xích đạo chảy theo hướng tây, gặp lục địa chuyển hướng chảy về phía cực là các dòng biển: 1 điểm

A. Dòng lạnh     B. Dòng nóng     C. Dòng phản lưu     D. Các dòng biển

Câu 2:. Sóng ngắn gió thổi mạnh đập vào nhau, vỡ tung téo tạo bọt trắng tạo thành: 1 điểm

A. Sóng lừng    B. Sóng bạc đầu     C. Sóng nhọn đầu     D. Sóng thần

Câu 3:. Dựa vào tính chất các nguồn nước người ta chia thành hai loại hồ là: 1 điểm

A. Hồ nước ngọt và hồ nước mặn        B. Hồ nước ngọt và hồ nước lợ

C. Hồ nước trong và hồ nước đục        D. Hồ nước ngọt và hồ nước khoáng

Câu 4:. Những hoạt động của con người tác động đến sự hình thành đất:1 điểm

A. Sản xuất nông nghiệp        B. Hoạt động sản xuất của nhà máy

C. Hoạt động giao thông vận tải        D. Các hoạt động vui chơi, giải trí

Câu 5:Các địa quyển có sự tiếp xúc với thổ nhưỡng quyển là: 1 điểm

A. Khí quyển, thạch quyển, sinh quyển, thủy quyển

B. Khí quyển, thạch quyển, sinh quyển

C. Khí quyển, thạch quyển, thủy quyển

D. Thạch quyển, sinh quyển, thủy quyển

Câu 6:Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí trùng với giới hạn phía trên của: 1 điểm

A. Khí quyển     B. Thủy quyển    C. Sinh quyển    D. Thổ nhưỡng quyển

Câu 7:Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí:1 điểm

A. Lượng CO2 trong khí quyển tăng lên, kéo theo nhiệt độ Trái Đất nóng lên

B. Những trận động đất lớn trên lục địa gây ra hiện tượng sóng thần

C. Rừng đầu nguồn bị mất làm chế độ nước sông trở nên thất thường

D. Mùa lũ của sông diễn ra trùng với mùa mưa

Câu 8:Biện pháp để sử dụng đất nông nghiệp hiện nay có hiệu quả: 1 điểm

A. Mở rộng diện tích đất canh tác.

B. Nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất.

C. Trồng rừng chống xói mòn đất.

D. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất xây dựng

Câu 9:Hình thức chăn nuôi hiện nay đem lại hiệu quả cao: 1 điểm

A. Chăn nuôi theo lối quảng canh.

B. Chăn nuôi tập trung theo hệ thống chuồng trại.

C. Chăn nuôi công nghiệp theo hướng chuyên môn hoá.

D. Chăn nuôi bán công nghiệp

Câu 10:. Đặc điểm của hình thức vùng nông nghiệp:1 điểm

A. Hình thức phát triển thấp nhất.        B. Quy mô nhỏ, lẻ.

C. Hình thức phát triển cao nhất.        D. Sản xuất tự cấp, tụ túc.

Đáp án

Câu 1:1 điểm

Những dòng biển nóng thường phát sinh từ hai bên xích đạo chảy theo hướng tây, gặp lục địa chuyển hướng chảy về phía cực.

Chọn: B.

Câu 2: 1 điểm

Sóng ngắn gió thổi mạnh đập vào nhau, vỡ tung téo tạo bọt trắng tạo thành sóng bạc đầu.

Chọn: B.

Câu 3: 1 điểm

Dựa vào tính chất các nguồn nước người ta chia thành hai loại hồ là: Hồ nước ngọt và hồ nước mặn.

Chọn: A.

Câu 4: 1 điểm

Những hoạt động của con người tác động đến sự hình thành đất là các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Điển hình như làm ruộng, trồng cây hoa màu,…

Chọn: A.

Câu 5: 1 điểm

Các địa quyển có sự tiếp xúc với thổ nhưỡng quyển là khí quyển, thạch quyển và sinh quyển.

Chọn: B.

Câu 6:1 điểm

Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí trùng với giới hạn phía trên của sinh quyển.

Chọn: C.

Câu 7:1 điểm

Biểu hiện không thể hiện quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là những trận động đất lớn trên lục địa gây ra hiện tượng sóng thần vì động đất là do các hoạt động của nội lực gây ra.

Chọn: B.

Câu 8: 1 điểm

Biện pháp để sử dụng đất nông nghiệp hiện nay có hiệu quả là nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lý và tiết kiệm đất.

Chọn: B.

Câu 9: 1 điểm

Hình thức chăn nuôi hiện nay đem lại hiệu quả cao là chăn nuôi công nghiệp theo hướng chuyên môn hoá.

Chọn: C.

Câu 10: 1 điểm

Đặc điểm của hình thức vùng nông nghiệp là hình thức phát triển sản xuất nông nghiệp cao nhất.

Chọn: C.

Xem thêm đề thi Địa Lí 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên