Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án, cực hay (Lần 1)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án, cực hay (Lần 1)

Phần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án, cực hay (Lần 1). Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Địa Lí lớp 10.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:. Các đối tượng địa lí thường được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu: 1 điểm

A. Các đường ranh giới hành chính        B. Các hòn đảo

C. Các điểm dân cư        D. Các dãy núi

Câu 2:Phép chiếu thường dùng để vẽ vùng khu vực quanh cực là:1 điểm

A. Phép chiếu phương vị        B. Phép chiếu hình nón

C. Phép chiếu hình trụ        D. Phép chiếu hình trụ đứng

Câu 3:Trong phép chiếu hình trụ đứng, mặt chiếu lag một hình trụ bao quanh: 1 điểm

A. xích đạo     B. quả Địa Cầu     C. vùng cực    D. chí tuyến

Câu 4:Thiên hà là:1 điểm

A. một tập hợp gồm nhiều giải ngân hà trong vũ trụ.

B. một tập hợp của nhiều hệ Mặt Trời.

Quảng cáo

C. khoảng không gian vô tận còn được gọi là vũ trụ.

D. một tập hợp của rất nhiều Thiên thể cùng với bụi khí và bức xạ điện từ.

Câu 5:Vào ngày 22/12 ở Nam Bán Cầu có thời gian ban ngày:1 điểm

A. Dài nhất     B. Ngắn nhất     C. Bằng ban ngày     D. Không xác định được

Câu 6:. Nơi quanh năm có ngày đêm bằng nhau: 1 điểm

A. Xích đạo     B. Chí tuyến     C. Ôn đới     D. Vòng cực

Câu 7:Một năm trên Trái Đất có độ dài so với một năm trên Thuỷ Tinh là: 1 điểm

A. Bằng nhau        B. Dài gấp khoảng 3 lần

C. Dài gấp khoảng 4 lần        D. Ngắn hơn

Câu 8:Quá trình hòa tan và tạo thành những dạng địa hình khác nhau ở trên mặt đất và ở dưới sâu, được gọi là:1 điểm

A. quá trình oxi hóa        B. quá trình ăn mòn

C. quá trình cacxto        D. quá trình mài mòn

Câu 9:Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là:1 điểm

A. làm cho các lớp đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục của chúng.

B. làm cho các lớp đất đá bị gãy đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau.

C. làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống.

D. làm cho đất đá di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp.

Quảng cáo

Câu 10:Những vùng nhận được lượng nhiệt lớn là những vùng có: 1 điểm

A. Góc nhập xạ lớn        B. Góc nhập xạ bé

C. Góc nhập xạ trung bình        D. Góc nhập xạ rất nhỏ

Đáp án

Câu 1: 1 điểm

Các đối tượng địa lí thường được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu là các điểm dân cư.

Chọn: C.

Câu 2: 1 điểm

Phép chiếu thường dùng để vẽ vùng khu vực quanh cực là phép chiếu phương vị.

Chọn: A.

Câu 3: 1 điểm

Trong phép chiếu hình trụ đứng, mặt chiếu lag một hình trụ bao quanh quả Địa Cầu.

Chọn: B.

Câu 4:1 điểm

Thiên hà là một tập hợp của rất nhiều Thiên thể cùng với bụi khí và bức xạ điện từ.

Chọn: D.

Câu 5: 1 điểm

Vào ngày 22 – 12 Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Nam nên tất cả các địa điểm ở bán cầu Nam đều có ngày dài nhất trong năm và đêm cũng ngắn nhất trong năm.

Chọn: A.

Câu 6: 1 điểm

Do Trái Đất có dạng hình cầu và thực hiện các chuyển động trong quá trình di chuyển nên nơi duy nhất quanh năm có ngày đêm bằng nhau chỉ có xích đạo.

Chọn: A.

Câu 7:1 điểm

Một năm trên Trái Đất có độ dài so với một năm trên Thuỷ Tinh là dài gấp khoảng 3 lần.

Chọn: B.

Câu 8: 1 điểm

Quá trình hòa tan và tạo thành những dạng địa hình khác nhau ở trên mặt đất và ở dưới sâu, được gọi là quá trình cacxto.

Chọn: C.

Câu 9:1 điểm

Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống.

Chọn: C.

Câu 10: 1 điểm

Do Trái Đất dạng hình cầu nên những vùng nhận được lượng nhiệt lớn là những vùng có góc nhập xạ lớn.

Chọn: A.

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề số 2)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện: 1 điểm

A. Chất lượng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ

B. Giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ

C. Cơ cấu giá trị của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ

D. Động lực phát triển của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ

Câu 2:Phép chiếu hình bản đồ là: 1 điểm

A. Biểu thị mặt cong lên một mặt phẳng của giấy vẽ

B. Biểu thị mặt cong của Trái Đất lên một mặt phẳng giấy vẽ

C. Biểu thị mặt phẳng lên một mặt phẳng của giấy vẽ

D. Biểu thị mặt phẳng lên một mặt cong của giấy vẽ

Câu 3:Tính chính xác trong phép chiếu phương vị đứng có đặc điểm:1 điểm

A. Tăng dần từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao

B. Cao ở vòng cực và giảm dần về 2 phía

C. Cao ở 2 cực và giảm dần về các vĩ độ thấp hơn

D. Không đổi trên toàn bộ lãnh thổ thể hiện

Câu 4:. Nếu xếp theo thứ tự khoảng cách gần dần Mặt Trời ta sẽ có:1 điểm

A. Hỏa Tinh, Trái Đất, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh

B. Hỏa Tinh, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh, Trái Đất

C. Thuỷ Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh

D. Hỏa Tinh, Trái Đất, Kim Tinh, Thuỷ Tinh

Câu 5:Góc nhập xạ của tia sáng Mặt Trời lúc giữa trưa tại chí tuyến Bắc vào ngày 22 – 6 là:1 điểm

A. 90 độ     B. 99 độ     C. 60 độ     D. 66 độ 33’

Câu 6:Giờ địa phương là: 1 điểm

A. Giờ được quy định bởi khu vực đó         B. Giờ được quy định bởi các nước trên thế giới

C. Giờ nhận được ánh sáng ở nơi đó        D. Giờ được quy định bởi giờ gốc

Câu 7:Ở bán cầu Nam, chịu tác động của lực Côriolit, gió Nam sẽ bị lệch hướng trở thành:1 điểm

A. Gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam).

B. Gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam).

C. Gió Đông Bắc (hoặc Đông Đông Bắc, Bắc Đông Bắc).

D. Gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc).

Câu 8:Vật chất ở trong tầng manti trên ở trạng thái:1 điểm

A. Lỏng     B. Đậm đặc     C. Rắn    D. Khí

Câu 9:Theo “thuyết trôi lục địa” thì nhận định nào sau đây không đúng:1 điểm

A. Trái Đất đã có lúc là một đại lục duy nhất

B. Các lục địa, quần đảo, đảo… ngày nay là bộ phận của một lục địa khổng lồ trước kia

C. Các bộ phận lục địa đã có thời kì trôi dạt ở vị trí khác chứ không giống như hiện nay

D. Các lục địa bây giờ đã có từ trước nhưng đảo lộn vị trí cho nhau

Câu 10:. Tầng bình lưu có đặc điểm khác với tầng lưu ở độ cao: 1 điểm

A. Không khí khô, ít hơi nước        B. Có chứa nhiều khí Ôzôn

C. Bảo vệ về mặt đất        D. Bảo vệ sự sống của con người

Đáp án

Câu 1: 1 điểm

Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.

Chọn: B.

Câu 2: 1 điểm

Phép chiếu hình bản đồ là phép chiếu biểu thị mặt cong của Trái Đất lên một mặt phẳng giấy vẽ.

Chọn: B.

Câu 3: 1 điểm

Tính chính xác trong phép chiếu phương vị đứng có tính chính xác cao ở 2 cực và giảm dần về các vĩ độ thấp hơn.

Chọn: C.

Câu 4:1 điểm

Nếu xếp theo thứ tự khoảng cách xa dần Mặt Trời ta sẽ có Hỏa Tinh, Trái Đất, Kim Tinh, Thuỷ Tinh.

Chọn: D.

Câu 5:1 điểm

Góc nhập xạ của tia sáng Mặt Trời lúc giữa trưa tại chí tuyến Bắc vào ngày 22 – 6 là 900.

Chọn: A.

Câu 6:1 điểm

Giờ địa phương là giờ được quy định bởi khu vực đó.

Chọn: A.

Câu 7: 1 điểm

Ở bán cầu Nam, chịu tác động của lực Côriolit, gió Nam sẽ bị lệch hướng trở thành gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam).

Chọn: A.

Câu 8:1 điểm

Vật chất ở trong tầng manti trên ở trạng thái rất đậm đặc (còn gọi là quánh, dẻo).

Chọn: B.

Câu 9: 1 điểm

Theo “thuyết trôi lục địa” thì Trái Đất đã có lúc là một đại lục duy nhất; Các lục địa, quần đảo, đảo… ngày nay là bộ phận của một lục địa khổng lồ trước kia và các bộ phận lục địa đã có thời kì trôi dạt ở vị trí khác chứ không giống như hiện nay.

Chọn: D.

Câu 10:1 điểm

Tầng bình lưu có đặc điểm khác với tầng lưu ở độ cao có chứa nhiều khí Ôzôn. Lớp Ôzôn có tác dụng hút tia cực tím của mặt trời, bảo vệ thế giới hữu cơ trên mặt đất.

Chọn: B.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa