Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 10 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 10 có đáp án (Đề 2)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Chế độ nào sau đây được coi là chế độ tắt máy an toàn

Quảng cáo

A.Shut down (turn off)

B.Restart

C.Hibernate

D.Stand by

Câu 2 Trong các kí tự sau kí tự nào được xem là kí tự đường dẫn

A.“ \”     B.“ : ”     C.“ . ”     D.“ / ”

Câu 3 Trong cây thư mục, thư mục được tạo tự động là:

A.Thư mục gốc

B.Thư mục mẹ

C.Thư mục con

D.Tệp

Câu 4 Trong các đường dẫn sau đường dẫn nào là đường dẫn đầy đủ

A....\DOC\BAITAP.EXE

B.BAITAP\LAPTRINH\BAITAP.EXE

C.C:\PASCAL\BAITAP.EXE

D..TMP\BAITAP.EXE

Quảng cáo

Câu 5 Hệ điều hành không đảm nhiệm công việc nào dưới đây?

A. Quản lý bộ nhớ trong

B. Soạn thảo văn bản

C. Giao tiếp với ổ đĩa cứng

D. Tổ chức việc thực hiện chương trình

Câu 6 BKAV là:

A. Phần mềm công cụ

B. Phần mềm tiện ích

C. Phần mềm hệ thống.

D. Phần mềm ứng dụng

Câu 7 Thiết bị nào sau đây vừa là thiết bị ra vừa là thiết bị vào

A. Modem    B. Tất cả đều đúng    C. Bàn phím    D. Chuột

Câu 8 Bộ nhớ ngoài dùng để:

A. Lưu trữ lâu dài dữ liệu

B. Tất cả đều sai

C. Hỗ trợ cho bộ nhớ trong

D. Lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong

Quảng cáo

Câu 9 Phát biểu nào sau đây là không chính xác ?

A. Giá thành máy tính ngày càng tăng

B. Tốc độ máy tính ngày càng tăng

C. Dung lượng bộ nhớ ngày càng tăng

D. Dung lượng đĩa cứng ngày càng tăng

Câu 10 Chọn đáp án đúng nhất

A. Tệp chứa thư mục và tệp

B. Thư mục chứa tệp

C. Tệp chứa thư mục

D. Thư mục chứa tệp và thư mục

Câu 11 Phát biểu nào sau đây sai?

A. Input là mã hóa chương trình

B. Lệnh được đưa vào máy tính dưới dạng mã nhị phân để lưu trữ, xử lý như các dữ liệu khác

C. Output là thông tin cần máy tính đưa ra

D. Input là thông tin vào máy tính

Câu 12 Phát biểu nào sau đây là đúng về ROM ?

A. ROM là bộ nhớ ngoài

B. ROM là bộ nhớ trong chỉ cho phép đọc dữ liệu

C. Dữ liệu trong ROM sẽ bị mất khi tắt máy

D. ROM là bộ nhớ trong có thể đọc và ghi dữ liệu

Câu 13 Có mấy cách giao tiếp với hệ điều hành

A. 4.    B. 3    C. 1    D. 2

Câu 14 Đường dẫn đầy đủ là

A. Là một thư mục chứa tệp    B. Có cả tên ổ đĩa

C. Không có tên ổ đĩa    D. Là một tệp chứa thư mục

Câu 15 Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) bao gồm

A. ROM và RAM    B. Cache và ROM

C. Thanh ghi và RAM    D. Thanh ghi và ROM

Câu 16 Chương trình nào của Windows dùng để quản lí các tệp và thư mục?

A. Microsoft Office    B. Accessories

C. Control Panel    D. Windows Explorer

Câu 17 Chọn nhóm thiết bị là Thiết bị ra (Output Device) :

A. Bàn phím, chuột, micro

B. Đĩa cứng, webcam, bàn phím

C. Máy chiếu, Màn hình, loa

D. Màn hình, bàn phím, scanner

Câu 18 Máy vi tính không thể hoạt động được nếu thiếu :

A. CDROM    B. Đĩa mềm    C. RAM    D. Máy in.

Câu 19 Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây là sai:

A. Hệ điều hành có nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người và máy tính

B. Hệ điều hành tổ chức khai thác tài nguyên của máy một cách tối ưu

C. Hệ điều hành quản lí các thiết bị ngoại vi gắn với máy tính

D. Hệ điều hành là chương trình được viết để giải quyết 1 bài toán cụ thể

Câu 20 Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử?

A. Lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoài

B. Nhận biết được mọi thông tin

C. Xử lí thông tin

D. Nhận thông tin

Phần tự luận

Câu 1

Trình bày khái niệm thuật toán? Liệt kê các bước xây dựng thuật toán?

Câu 2

Xây dựng thuật toán cho bài toán sau: Cho N và dãy số a1,…,aN. Tính và hiển thị tổng các số chẵn trong dãy.

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A A A A C B B A D A D
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A A B D B A D C C D B

Phần tự luận

Câu 1

- Khái niệm thuật toán (1 đ)

Thuật toán để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện day thao tác ấy, từ Input của bài toán ta nhận được Output cần tìm

- Thuật toán có hai cách

+ Cách 1: Liệt kê các bước

+ Cách 2: Sơ đồ khối

-Các bước để xây dựng thuật toán (1đ):

+ Tìm input, output của bài toán

+ Từ Input xác đinh các bước giải hay ý tưởng để tìm ra Output

+ Liệt kê các bước giải theo sơ đồ khối hoặc theo cách liệt kê

Câu 2

Bước 1: Nhập N và dãy số a1,…,aN

Bước 2: i ←1;S ← 0 (0,5đ)

Bước 3: i > N thì sang bước 6 ngược lại sang bước 4 (0,5đ)

Bước 4: Nếu ai chia hết cho 2 thì S ←S + ai ; (0,5đ)

Bước 5: i ← i+1; quay lại bước 3

Bước 6: dừng và đưa S ra màn hình. (0,5đ)

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-kiem-tra-hoc-ki-1-tin-hoc-10.jsp

2005 - Toán Lý Hóa