Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Đại Số 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Giá trị của. Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) bằng:

Quảng cáo
Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Tính Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Tính Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Tính tổng Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Hãy viết số thập phân vô hạn tuần hoàn sau dưới dạng một phân số. α = 34,1212… (chu kỳ 12)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)
Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 6: Tính Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Giá trị của Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Giá trị của Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Giá trị của Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Cho dãy số un với Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) Chọn kết quả đúng của un là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 11: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)
Quảng cáo

Câu 12: Tính giới hạn: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 13: Chọn kết quả đúng của Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 14: Giá trị đúng của (3n - 5n) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 15: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn C

Câu 2:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn D

Câu 3:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn B

Câu 4:

- Xét dãy: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) là cấp số nhân Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 5:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 6:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Mà:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn B

Câu 7:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 8:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 9:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 10:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn B.

Câu 11:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Nhưng:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Nên :

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 12:

- Ta có : 1 + 3 + 5 + ... + (2n + 1) là tổng của cấp số cộng có n số hạng với u1 = 1 và công sai d = 2

- Do đó:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Suy ra:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn B

Câu 13:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn C

Câu 14:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 15:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Nhưng:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Nên:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán 11 Đại số, Hình học có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-11-chuong-4-dai-so.jsp


2004 - Toán Lý Hóa