Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Đại Số 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Tính Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Quảng cáo
Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)
Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 6: Giá trị đúng của Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2):

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Chọn kết quả đúng của Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)
Quảng cáo

Câu 12: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 13: Tìm Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 14: Tìm m để hàm số sau có giới hạn khi x → 1:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 15: Cho hàm số:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Với a = -1 thì hàm số đã cho liên tục tại x=1.

B. Với a = 1 thì hàm số đã cho liên tục trên R.

C. Với a = -1 thì hàm số đã cho liên tục trên R.

D. Với a = 1 thì hàm số đã cho gián đoạn tại x= 1.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

- Hàm số y = f(x) xác định trên R\{1}. Giả sử (xn) là dãy số bất kì xn ≠ 1 và xn → 1.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 2:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 3:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 4:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 5:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Mà:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 6:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 7:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 8:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 9:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 10:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 11:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 12:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 13:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Vậy không tồn tại giới hạn trên.

Chọn A.

Câu 14:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Hàm số có giới hạn khi x → 1 khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 15:

- Hàm số xác định với mọi x ∈ R.

- Hàm số đã cho liên tục với mọi x ≠ 1.

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Để hàm số liên tục tại x= 1 khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

→ Vậy với a = 1 thì hàm số đã cho liên tục tại x = 1. Do đó, hàm số liên tục trên R.

Chọn B.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán 11 Đại số, Hình học có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-11-chuong-4-dai-so.jsp


2004 - Toán Lý Hóa